Aktuality

2. 9. 2016

Pozvánka na workshop k přípravě Akčního plánu boje s korupcí na rok 2017

Dovolte, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na workshop k přípravě návrhu Akčního plánu boje s korupcí na rok 2017, který se uskuteční dne 16. září 201, od 11.30 hod. ve starém tiskovém sále Úřadu vlády (Strakova akademie). Cílem workshopu je zejména sběr podnětů všech zainteresovaných aktérů za účelem zpracování návrhu Akčního plánu boje s korupcí na rok 2017. Uvítáme diskuzi o jakýchkoliv podnětech, které ve Vaší působnosti z hlediska aktuální protikorupční politiky považujete za důležité. Těšíme se na Vaši účast.

13. 5. 2016

Studenti diskutovali s ministrem Dienstbierem o boji s korupcí

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier, pověřený vládou ČR koordinací boje s korupcí, se dnes dopoledne zúčastnil tematické akce pro středoškolské studenty věnované problému korupce a o nutnosti boje s ní.

11. 4. 2016

Vláda zhodnotila naplňování Akčního plánu boje s korupcí na rok 2015

V pondělí 11. dubna byl vládou schválen materiál Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2015. Většina stěžejních úkolů, které si vláda stanovila, byly splněny. Nesplněné či navazující úkoly jsou obsaženy v letošním akčním plánu.

21. 3. 2016

Ministr Dienstbier ve spolupráci s Úřadem vlády rozšiřují přístup veřejnosti k vládním materiálům

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier ve spolupráci s Úřadem vlády ČR rozšiřují objem zveřejňovaných informací přístupných veřejnosti v elektronické knihovně připravované legislativy.

29. 2. 2016

Odborný workshop ke tvorbě závazků třetího akčního plánu OGP

V pondělí 29. února 2016 se v prostorách Úřadu vlády ČR uskutečnil workshop k příležitosti tvorby závazků třetího Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018. Hlavními diskutovanými tématy byla implementace zákona o státní službě a problematika otevřených dat veřejné správy.

16. 2. 2016

Ministr Dienstbier vítá zprávu Rady Evropy o protikorupčních opatřeních ČR za rok 2015, ale zároveň ví, že je stále co zlepšovat

Skupina států proti korupci Rady Evropy (GRECO) zveřejnila v pořadí již Třetí průběžnou zprávu o plnění doporučení, která byla České republice uložena v dubnu 2011 v rámci třetího kola hodnocení protikorupčních opatření v oblasti stíhání korupce a financování politických stran.

Nahoru Mapa stránek Sdílet: