Tiskové zprávy

15. 8. 2017

Dvoutýdenní veřejné konzultace k průběžné sebehodnotící zprávě OGP

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu zahajuje dne 15. srpna 2017 veřejné konzultace k materiálu Průběžné sebehodnotící zprávy Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018. Materiál, který se nachází ve fázi připomínkového řízení, je veřejnosti dostupný na webových stránkách www.korupce.cz.

24. 7. 2017

Vláda se zabývala problematikou vlivu herního průmyslu na možná rizika korupčního jednání v rámci veřejné správy a navrhovanými řešeními

Vládě byl dne 24. července 2017 ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu JUDr. Janem Chvojkou předložen pro informaci materiál „Analýza vlivu herního průmyslu na možná rizika korupčního jednání v rámci veřejné správy a návrh řešení“. Tento materiál byl předložen v souladu s plněním „Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2015 až 2018 pro oblast hazardního hraní“. Gestorem materiálu byla určena Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí, jejímž předsedou je ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu.

31. 5. 2017

Vláda projednala podklad pro rozhodnutí vlády ve věci způsobu plnění úkolu „Návrh protikorupčního strategického dokumentu na navazující období“

Vláda na svém jednání vzala na vědomí Podklad pro rozhodnutí vlády ve věci způsobu plnění úkolu „Návrh protikorupčního strategického dokumentu na navazující období“.

8. 2. 2017

Vláda schválila návrh zákona na ochranu whistleblowerů, který předložil ministr Chvojka

Vláda na svém dnešním zasedání schválila návrh pravidel pro ochranu oznamovatelů protiprávního jednání, tzv. whistleblowerů. Dává jistotu ochrany lidem, kteří se odhodlají oznámit různé typy trestných činů zaměstnavatelů. Zejména usnadní odhalování korupce. Návrh vychází z koaliční smlouvy, je jednoduchý, srozumitelný a realistický.

31. 1. 2017

Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí přijala harmonogram úkolů na rok 2017

V úterý 31. ledna se v budově Úřadu vlády ČR, Strakově akademii, uskutečnilo 13. jednání Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí (dále jen „Rada“). Šlo o první jednání Rady, které z titulu jejího předsedy řídil ministr Jan Chvojka.

25. 1. 2017

ČR se dle Indexu vnímání korupce za rok 2016 umístila na 47. místě

V letošním roce se Česká republika umístila dle nově vydaného žebříčku vnímání korupce (Corruption Perceptions Index, CPI) na 47. místě oproti 37. místu z roku 2015 a 53. místu z roku 2014. V evropském měřítku se naopak Česká republika posunula z 22. na sdílené 19. místo. Oproti loňskému roku získala o jeden bod méně, tj. 55 bodů ze 100 možných.

Nahoru Mapa stránek Sdílet: