Jste zde
  1. Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí
  2. Aktuality a tiskové zprávy

Aktuality a tiskové zprávy

9. 2. 2016

Veřejné konzultace k třetímu národnímu akčnímu plánu Partnerství pro otevřené vládnutí (OGP)

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier zahajuje veřejné konzultace k příležitosti tvorby třetího Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018. Cílem konzultací je vytvoření nových závazků vůči iniciativě Open Government Partnership (OGP), které budou v následujícím období naplňovány.

27. 1. 2016

Ministr Dienstbier vítá zlepšené vnímání korupce

Žebříček Indexu vnímání korupce je každoročně zveřejňován mezinárodní organizací Transparency International. V letošním roce se Česká republika umístila na 37. místě oproti 53. místu z roku 2014. Ve srovnání s minulými ročníky se tak jedná o významné zlepšení.

19. 1. 2016

Děti kreslí korupci

Co vědí děti o korupci, jak si ji představují, jak by proti ní chtěly bojovat? To je téma dětské výtvarné soutěže Úřadu vlády ČR, která je právě nyní ve finálním stádiu vyhodnocování. Odborná porota vybírá z celkem sto sedmdesáti obrázků, které do soutěže zaslalo sedmnáct základních uměleckých škol z celé České republiky.Kromě toho byly všechny výkresy také vystaveny na chodbách ÚV ČR ve Strakově akademii a zaměstnanci úřadu vlády hlasováním volí ten nejlepší obrázek z jejich laického hlediska.  

21. 12. 2015

Vláda schválila aktualizaci Rámcového rezortního interního protikorupčního programu

Nová podoba aktualizovného Rámcového rezortního interního protikorupčního programu (RRIPP), který dnes schválila vláda, reaguje na téměř dvouletou zkušenost s praktickou aplikací těchto dokumentů. Mezi hlavní přínosy patří zejména povinnost zveřejňování poradců a poradních orgánů a profesních životopisů představených.

16. 12. 2015

Zaměstnanci státní správy se v anketě vyjadřují k problematice oznamování korupce

Anketa zjišťuje postoj zaměstnanců státní správy k oznamování a oznamovatelům protiprávního jednání a jejich zkušenosti s vyřízením podaného oznámení. Její výsledky využije úřad ministra Dienstbiera pro zpracování legislativního návrhu, který má poskytnout účinnou ochranu oznamovatelům korupčního či jiného protiprávního jednání. Vybrané úřady mohou anketu vyplnit až do 23. prosince 2015.

14. 12. 2015

Akční plán boje s korupcí na rok 2016

Vláda na svém zasedání dne 14. prosince 2015 schválila Akční plán boje s korupcí na rok 2016 (dále jen „Akční plán“). Tento významný strategický dokument vlády v boji s korupcí předložil ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier.

Nahoru Mapa stránek Sdílet: