Jste zde
  1. Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí
  2. Aktuality a tiskové zprávy

Aktuality a tiskové zprávy

21. 12. 2015

Vláda schválila aktualizaci Rámcového rezortního interního protikorupčního programu

Nová podoba aktualizovného Rámcového rezortního interního protikorupčního programu (RRIPP), který dnes schválila vláda, reaguje na téměř dvouletou zkušenost s praktickou aplikací těchto dokumentů. Mezi hlavní přínosy patří zejména povinnost zveřejňování poradců a poradních orgánů a profesních životopisů představených.

16. 12. 2015

Zaměstnanci státní správy se v anketě vyjadřují k problematice oznamování korupce

Anketa zjišťuje postoj zaměstnanců státní správy k oznamování a oznamovatelům protiprávního jednání a jejich zkušenosti s vyřízením podaného oznámení. Její výsledky využije úřad ministra Dienstbiera pro zpracování legislativního návrhu, který má poskytnout účinnou ochranu oznamovatelům korupčního či jiného protiprávního jednání. Vybrané úřady mohou anketu vyplnit až do 23. prosince 2015.

14. 12. 2015

Akční plán boje s korupcí na rok 2016

Vláda na svém zasedání dne 14. prosince 2015 schválila Akční plán boje s korupcí na rok 2016 (dále jen „Akční plán“). Tento významný strategický dokument vlády v boji s korupcí předložil ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier.

4. 12. 2015

Makedonští odborníci na korupci naberou zkušenosti v České republice

Několikadenní pobyt v České republice čeká od pondělí delegaci odborníků z Makedonie. Seznámí se zde s opatřeními týkající se integrity zaměstnanců ve státní správě, s českými protějšky si vymění zkušenosti a příklady dobré praxe.

1. 12. 2015

Protikorupční rada se zabývala Akčním plánem boje s korupcí na příští rok

V úterý 1. prosince 2015 se na Úřadu vlády ČR pod vedením ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera uskutečnilo osmé jednání Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí. Hlavním bodem jednání byl návrh Akčního plánu boje s korupcí na rok 2016.

11. 11. 2015

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu vyhlašuje výtvarnou soutěž pro žáky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií

Soutěž je určena pro žáky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií a jejím prostřednictvím chce upozornit na problém korupce již u mladších dětí. Cílem výtvarné soutěže je vytvoření atraktivního banneru, který bude umístěn na webových stránkách Úřadu vlády ČR a bude sloužit jako odkaz na web Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí, www.korupce.cz. Soutěžní příspěvky je možné zasílat do 15. prosince 2015.

Nahoru Mapa stránek Sdílet: