Jste zde
  1. Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí
  2. Aktuality a tiskové zprávy

Aktuality a tiskové zprávy

11. 11. 2015

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu vyhlašuje výtvarnou soutěž pro žáky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií

Soutěž je určena pro žáky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií a jejím prostřednictvím chce upozornit na problém korupce již u mladších dětí. Cílem výtvarné soutěže je vytvoření atraktivního banneru, který bude umístěn na webových stránkách Úřadu vlády ČR a bude sloužit jako odkaz na web Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí, www.korupce.cz. Soutěžní příspěvky je možné zasílat do 15. prosince 2015.

30. 10. 2015

Zástupci ministra Dienstbiera se zúčastnili summitu OGP

Celosvětový summit mezinárodní iniciativy Open Government Partnership (OGP) se konal v Mexico City ve dnech 27. 10. – 29. 10. 2015. Za Českou republiku se ho zúčastnili Jan Kněžínek, náměstek ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, a František Kučera z Oddělení boje s korupcí Úřadu vlády.

13. 10. 2015

Průběžná sebehodnotící zpráva Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2014 až 2016

Vláda České republiky, v rámci členství v mezinárodní iniciativě Partnerství pro otevřené vládnutí, dne 12. října 2015 schválila Průběžnou sebehodnotící zprávu Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2014 až 2016. Jde o první sebehodnotící zprávu, která informuje o stavu naplnění jednotlivých závazků přijatých v druhém Akčním plánu k iniciativě Partnerství pro otevřené vládnutí.

9. 10. 2015

Mezinárodní protikorupční seminář představil příklady dobré praxe ve vyšetřování korupce

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu společně s velvyslanectvími Korejské republiky, Spojených států amerických a Spojeného království Velké Británie a Irska pořádali v pátek 9. října 2015 protikorupční seminář s účastí domácích i zahraničních expertů.

8. 9. 2015

Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí projednala mimo jiné novelu tzv. „zákona proti praní špinavých peněz“

V úterý 8. září 2015 se na Úřadu vlády ČR pod vedením ministra pro lidská práva rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera uskutečnilo šesté jednání Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí.

31. 8. 2015

Dvoutýdenní veřejné konzultace k Průběžné sebehodnotící zprávě OGP

Česká republika v rámci členství v mezinárodní iniciativě Partnerství pro otevřené vládnutí přijala v roce 2013 Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2014 až 2016, ve kterém se zavazuje ke splnění stanovených závazků. Jejich plnění je pravidelně monitorováno v sebehodnotících zprávách. Vláda České republiky připravila návrh dokumentu Průběžné sebehodnotící zprávy Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2014 až 2016, který se v rámci připomínkovému procesu předkládá veřejnosti na webových stránkách www.vlada.cz a www.korupce.cz

Nahoru Mapa stránek Sdílet: