Jste zde
  1. Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí
  2. Aktuality a tiskové zprávy

Aktuality a tiskové zprávy

19. 1. 2016

Děti kreslí korupci

Co vědí děti o korupci, jak si ji představují, jak by proti ní chtěly bojovat? To je téma dětské výtvarné soutěže Úřadu vlády ČR, která je právě nyní ve finálním stádiu vyhodnocování. Odborná porota vybírá z celkem sto sedmdesáti obrázků, které do soutěže zaslalo sedmnáct základních uměleckých škol z celé České republiky.Kromě toho byly všechny výkresy také vystaveny na chodbách ÚV ČR ve Strakově akademii a zaměstnanci úřadu vlády hlasováním volí ten nejlepší obrázek z jejich laického hlediska.  

21. 12. 2015

Vláda schválila aktualizaci Rámcového rezortního interního protikorupčního programu

Nová podoba aktualizovného Rámcového rezortního interního protikorupčního programu (RRIPP), který dnes schválila vláda, reaguje na téměř dvouletou zkušenost s praktickou aplikací těchto dokumentů. Mezi hlavní přínosy patří zejména povinnost zveřejňování poradců a poradních orgánů a profesních životopisů představených.

16. 12. 2015

Zaměstnanci státní správy se v anketě vyjadřují k problematice oznamování korupce

Anketa zjišťuje postoj zaměstnanců státní správy k oznamování a oznamovatelům protiprávního jednání a jejich zkušenosti s vyřízením podaného oznámení. Její výsledky využije úřad ministra Dienstbiera pro zpracování legislativního návrhu, který má poskytnout účinnou ochranu oznamovatelům korupčního či jiného protiprávního jednání. Vybrané úřady mohou anketu vyplnit až do 23. prosince 2015.

14. 12. 2015

Akční plán boje s korupcí na rok 2016

Vláda na svém zasedání dne 14. prosince 2015 schválila Akční plán boje s korupcí na rok 2016 (dále jen „Akční plán“). Tento významný strategický dokument vlády v boji s korupcí předložil ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier.

4. 12. 2015

Makedonští odborníci na korupci naberou zkušenosti v České republice

Několikadenní pobyt v České republice čeká od pondělí delegaci odborníků z Makedonie. Seznámí se zde s opatřeními týkající se integrity zaměstnanců ve státní správě, s českými protějšky si vymění zkušenosti a příklady dobré praxe.

1. 12. 2015

Protikorupční rada se zabývala Akčním plánem boje s korupcí na příští rok

V úterý 1. prosince 2015 se na Úřadu vlády ČR pod vedením ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera uskutečnilo osmé jednání Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí. Hlavním bodem jednání byl návrh Akčního plánu boje s korupcí na rok 2016.

Nahoru Mapa stránek Sdílet: