Jste zde
  1. Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí
  2. Aktuality a tiskové zprávy

Aktuality a tiskové zprávy

30. 10. 2015

Zástupci ministra Dienstbiera se zúčastnili summitu OGP

Celosvětový summit mezinárodní iniciativy Open Government Partnership (OGP) se konal v Mexico City ve dnech 27. 10. – 29. 10. 2015. Za Českou republiku se ho zúčastnili Jan Kněžínek, náměstek ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, a František Kučera z Oddělení boje s korupcí Úřadu vlády.

13. 10. 2015

Průběžná sebehodnotící zpráva Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2014 až 2016

Vláda České republiky, v rámci členství v mezinárodní iniciativě Partnerství pro otevřené vládnutí, dne 12. října 2015 schválila Průběžnou sebehodnotící zprávu Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2014 až 2016. Jde o první sebehodnotící zprávu, která informuje o stavu naplnění jednotlivých závazků přijatých v druhém Akčním plánu k iniciativě Partnerství pro otevřené vládnutí.

9. 10. 2015

Mezinárodní protikorupční seminář představil příklady dobré praxe ve vyšetřování korupce

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu společně s velvyslanectvími Korejské republiky, Spojených států amerických a Spojeného království Velké Británie a Irska pořádali v pátek 9. října 2015 protikorupční seminář s účastí domácích i zahraničních expertů.

8. 9. 2015

Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí projednala mimo jiné novelu tzv. „zákona proti praní špinavých peněz“

V úterý 8. září 2015 se na Úřadu vlády ČR pod vedením ministra pro lidská práva rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera uskutečnilo šesté jednání Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí.

31. 8. 2015

Dvoutýdenní veřejné konzultace k Průběžné sebehodnotící zprávě OGP

Česká republika v rámci členství v mezinárodní iniciativě Partnerství pro otevřené vládnutí přijala v roce 2013 Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2014 až 2016, ve kterém se zavazuje ke splnění stanovených závazků. Jejich plnění je pravidelně monitorováno v sebehodnotících zprávách. Vláda České republiky připravila návrh dokumentu Průběžné sebehodnotící zprávy Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2014 až 2016, který se v rámci připomínkovému procesu předkládá veřejnosti na webových stránkách www.vlada.cz a www.korupce.cz

16. 7. 2015

Zahraniční studenti získali cenné poznatky od Dienstbierova oddělení pro boj s korupcí

Oddělení boje s korupcí na Úřadu vlády, které spadá pod ministra Dienstbiera, se v rámci své práce stará i o zvyšování povědomí veřejnosti o protikorupčních aktivitách vlády. Jednou z činností jsou i přednášky pro odbornou i laickou veřejnost.  Zrovna dnes se na Úřadu vlády uskutečnila jedna taková.

Nahoru Mapa stránek Sdílet: