Jste zde
  1. Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí
  2. Aktuality a tiskové zprávy

Aktuality a tiskové zprávy

16. 2. 2016

Ministr Dienstbier vítá zprávu Rady Evropy o protikorupčních opatřeních ČR za rok 2015, ale zároveň ví, že je stále co zlepšovat

Skupina států proti korupci Rady Evropy (GRECO) zveřejnila v pořadí již Třetí průběžnou zprávu o plnění doporučení, která byla České republice uložena v dubnu 2011 v rámci třetího kola hodnocení protikorupčních opatření v oblasti stíhání korupce a financování politických stran.

16. 2. 2016

Třetí průběžná zpráva o plnění doporučení Skupiny států proti korupci Rady Evropy (GRECO)

Skupina států proti korupci Rady Evropy (GRECO) zveřejnila v pořadí již Třetí průběžnou zprávu o plnění doporučení, která byla České republice uložena v dubnu 2011 v rámci třetího kola hodnocení protikorupčních opatření v oblasti stíhání korupce a financování politických stran. V roce 2015 byla v obou oblastech vládou schválena zásadní protikorupční opatření, která byla ze strany GRECO pozitivně hodnocena.

9. 2. 2016

Veřejné konzultace k třetímu národnímu akčnímu plánu Partnerství pro otevřené vládnutí (OGP)

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier zahajuje veřejné konzultace k příležitosti tvorby třetího Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018. Cílem konzultací je vytvoření nových závazků vůči iniciativě Open Government Partnership (OGP), které budou v následujícím období naplňovány.

27. 1. 2016

Ministr Dienstbier vítá zlepšené vnímání korupce

Žebříček Indexu vnímání korupce je každoročně zveřejňován mezinárodní organizací Transparency International. V letošním roce se Česká republika umístila na 37. místě oproti 53. místu z roku 2014. Ve srovnání s minulými ročníky se tak jedná o významné zlepšení.

19. 1. 2016

Děti kreslí korupci

Co vědí děti o korupci, jak si ji představují, jak by proti ní chtěly bojovat? To je téma dětské výtvarné soutěže Úřadu vlády ČR, která je právě nyní ve finálním stádiu vyhodnocování. Odborná porota vybírá z celkem sto sedmdesáti obrázků, které do soutěže zaslalo sedmnáct základních uměleckých škol z celé České republiky.Kromě toho byly všechny výkresy také vystaveny na chodbách ÚV ČR ve Strakově akademii a zaměstnanci úřadu vlády hlasováním volí ten nejlepší obrázek z jejich laického hlediska.  

21. 12. 2015

Vláda schválila aktualizaci Rámcového rezortního interního protikorupčního programu

Nová podoba aktualizovného Rámcového rezortního interního protikorupčního programu (RRIPP), který dnes schválila vláda, reaguje na téměř dvouletou zkušenost s praktickou aplikací těchto dokumentů. Mezi hlavní přínosy patří zejména povinnost zveřejňování poradců a poradních orgánů a profesních životopisů představených.

Nahoru Mapa stránek Sdílet: