Jste zde
  1. Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí
  2. Aktuality a tiskové zprávy

Aktuality a tiskové zprávy

28. 4. 2016

Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí se zabývala ochranou oznamovatelů korupce

Ve čtvrtek 28. dubna zasedala v budově Úřadu vlády ČR Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí. Pod vedením svého předsedy, ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera, projednala, mimo jiné, alternativy legislativního řešení ochrany oznamovatelů korupce.

11. 4. 2016

Vláda zhodnotila naplňování Akčního plánu boje s korupcí na rok 2015

V pondělí 11. dubna byl vládou schválen materiál Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2015. Většina stěžejních úkolů, které si vláda stanovila, byly splněny. Nesplněné či navazující úkoly jsou obsaženy v letošním akčním plánu.

21. 3. 2016

Ministr Dienstbier ve spolupráci s Úřadem vlády rozšiřují přístup veřejnosti k vládním materiálům

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier ve spolupráci s Úřadem vlády ČR rozšiřují objem zveřejňovaných informací přístupných veřejnosti v elektronické knihovně připravované legislativy.

29. 2. 2016

Odborný workshop ke tvorbě závazků třetího akčního plánu OGP

V pondělí 29. února 2016 se v prostorách Úřadu vlády ČR uskutečnil workshop k příležitosti tvorby závazků třetího Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018. Hlavními diskutovanými tématy byla implementace zákona o státní službě a problematika otevřených dat veřejné správy.

16. 2. 2016

Ministr Dienstbier vítá zprávu Rady Evropy o protikorupčních opatřeních ČR za rok 2015, ale zároveň ví, že je stále co zlepšovat

Skupina států proti korupci Rady Evropy (GRECO) zveřejnila v pořadí již Třetí průběžnou zprávu o plnění doporučení, která byla České republice uložena v dubnu 2011 v rámci třetího kola hodnocení protikorupčních opatření v oblasti stíhání korupce a financování politických stran.

16. 2. 2016

Třetí průběžná zpráva o plnění doporučení Skupiny států proti korupci Rady Evropy (GRECO)

Skupina států proti korupci Rady Evropy (GRECO) zveřejnila v pořadí již Třetí průběžnou zprávu o plnění doporučení, která byla České republice uložena v dubnu 2011 v rámci třetího kola hodnocení protikorupčních opatření v oblasti stíhání korupce a financování politických stran. V roce 2015 byla v obou oblastech vládou schválena zásadní protikorupční opatření, která byla ze strany GRECO pozitivně hodnocena.

Nahoru Mapa stránek Sdílet: