Členové

Členové Poradního sboru k 10. červenci 2013 byli:

 • pplk. Mgr. Zbyněk Bureš – Policie ČR
 • JUDr. Milan Cícer – ředitel Finančního analytického odboru Ministerstva financí
 • Mgr. Martin Fadrný - Ekologický právní servis, o.s.
 • JUDr. Petr Gajdušek, LL.M. - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
 • Mgr. Martin Kameník – člen sdružení Oživení o.s.
 • JUDr. Zdeněk Kasal – ředitel odboru závažné hospodářské a finanční kriminality Nejvyššího státního zastupitelství
 • Mgr. Jiří Knitl - Nadace Open Society Fund Praha 
 • plk. Mgr. Bc. Milan Komárek - ředitel Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality SKPV
 • Ing. Mgr. Oldřich Kužílek - poradce pro otevřenost veřejné správy, Otevřená společnost, o.p.s.
 • Mgr. Eva Kyzourová - náměstkyně místopředsedkyně vlády a výkonná tajemnice Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí
 • pplk. Mgr. Bc. Ivo Mitáček - Generální inspekce bezpečnostních sborů
 • RNDr. Petr Mužák – zástupce vedoucího Kanceláře prezidenta republiky
 • Ing. Štěpán Rattay – předseda sdružení Oživení o.s.
 • plk. JUDr. František Vavera, Ph.D. - Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
 • Mgr. Eva Vávrová - vedoucí oddělení metodiky a analýz Kanceláře veřejného ochránce práv
 • Ing. Jiří Vintiška - Institut pro boj s korupcí, o.s.
 • Mgr. Marcel Wohlgemuth - Ministerstvo vnitra

Přísedící:

 • zástupce Transparency International – Česká republika, o.p.s.

Nahoru Mapa stránek Sdílet: