Stanoviska Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí

Na této stránce jsou zveřejněna stanoviska přijatá Radou vlády pro koordinaci boje s korupcí.

Dokumenty ke stažení

28. Stanovisko RV KBK k návrhu zákona o realitním zprostředkování pdf 438kB
27. Stanovisko RV KBK k návrhu zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací pdf 442kB
26. Stanovisko RV KBK k návrhu novely zákonů o obcích, krajích, Praze pdf 432kB
25. Stanovisko RV KBK k novele zákona o vyvlastnění pdf 432kB
24. Stanovisko RV KBK k rozkrývání vlastnické struktury pdf 468kB
23. Stanovisko RV KBK k návrhu zákona o ochraně hospodářské soutěže pdf 596kB
22. Stanovisko RV KBK k návrhu věcného záměru zákona o poskytování služeb realitních zprostředkovatelů pdf 595kB
21. Stanovisko RV KBK k návrhu zákona o Státním pozemkovém úřadu pdf 626kB
20. Stanovisko RV KBK k návrhu zákona o státním podniku pdf 606kB
19. Stanovisko RV KBK k řízení a kontrole veřejných financí pdf 578kB
18. Stanovisko RV KBK k návrhu zákona o opatřeních proti legalizaci pdf 623kB
17. Stanovisko RV KBK k návrhu zákona o zadávání VZ pdf 597kB
16. Stanovisko RV KBK k návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek pdf 702kB
15. Stanovisko RV KBK k širšímu zpřístupnění eKnihovny pdf 622kB
14. Stanovisko RV KBK k právní regulaci lobistické činnosti pdf 587kB
13. Stanovisko RV KBK k návrhu zákona o státním zastupitelství pdf 661kB
12. Metodika hodnocení protikorupčních opatření a tvorby stanovisek pdf 761kB
11. Stanovisko RV KBK k návrhu vyhlášky o obsahu, rozsahu, způsobu provedení, hodnocení a dalších náležitostech úřednické zkoušky pdf 623kB
10. Stanovisko RV KBK k oddělení politické a úřednické linie státní služby pdf 589kB
9. Stanovisko RV KBK k nařízení vlády o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání pdf 625kB
8. Stanovisko RV KBK k financování politických stran a volebních kamapaní pdf 699kB
7. Stanovisko RV KBK k rozkrývání nejasné vlastnické struktury pdf 692kB
6. Usnesení RV KBK k návrhu zákona o veřejných zakázkách (o zadávacích řízeních) pdf 553kB
5. Stanovisko RV KBK k některým prováděcím předpisům zákona č. 234-2014 Sb., o státní službě pdf 563kB
4. Stanovisko RV KBK k návrhu novely zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu pdf 578kB
3. Stanovisko RV KBK k návrhu novely zákona o střetu zájmů pdf 563kB
2. Stanovisko RV KBK k návrh zákona o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě pdf 648kB
1. Stanovisko RV KBK k návrhu zákona o prokazování původu majetku pdf 646kB
Nahoru Mapa stránek Sdílet: