Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí

Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí (dále jen „Rada vlády“) je poradním orgánem vlády pro oblast boje s korupcí, který koordinuje a vyhodnocuje problematiku boje s korupcí.

Rada vlády zejména koordinuje a vyhodnocuje problematiku boje s korupcí a na základě poznatků z této oblasti předkládá vládě návrhy na přijetí opatření vedoucích ke snížení korupčního rizika v rámci činnosti veřejné správy a zvýšení její transparentnosti.

Rada vlády byla zřízena usnesením vlády ze dne 30. července 2014 č. 629, kterým byl rovněž schválen Statut a Jednací řád. Statut a Jednací řád byly následně novelizovány usnesením vlády ze dne 16. ledna 2017 č. 38 a usnesením vlády ze dne 27. února 2018 č. 140 a usnesením vlády ze dne 22. srpna 2018 č. 538.

V čele Rady vlády je předseda vlády Ing. Andrej Babiš. Místopředsedy Rady vlády jsou ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády, ministr vnitra, ministryně financí, ministr zdravotnictví a ministryně pro místní rozvoj. Dalšími členy jsou ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ), ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů, nejvyšší státní zástupce, předseda Svazu měst a obcí České republiky, předseda Asociace krajů České republiky, prezident Hospodářské komory České republiky a 7 zástupců nestátních neziskových organizací, akademické obce. profesních komor zřizovaných státem a odborné veřejnosti.

Zde naleznete aktuální seznam členů Rady.

Činnost Rady vlády se řídí Statutem a Jednacím řádem.

Rada vlády nahradila dosavadní Vládní výbor pro koordinaci boje s korupcí, který se naposledy sešel v červenci 2012.

Tajemníkem Rady vlády je vedoucí Oddělení boje s korupcí Úřadu vlády ČR Mgr. Bc. Dalibor Fadrný.

Dokumenty ke stažení

Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí pdf 325kB
Jednací řád Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí pdf 133kB
Seznam členů Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí pdf 416kB
Základní směry boje s korupcí na vládní úrovni pdf 299kB
Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí v roce 2014 pdf 340kB
Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí v roce 2015 doc 377kB
Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí v roce 2016 pdf 773kB
Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí v roce 2017 pdf 530kB

Související články

Nahoru Mapa stránek Sdílet: