Koncepční komise

Pracovní koncepční komise předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí („Koncepční komise“) byla zřízena dle čl. 5 odst. 1 Statutu Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí. Předmětem její činnosti je zejména příprava koncepčních materiálů a akčních plánů boje s korupcí, metodiky hodnocení jednotlivých protikorupčních opatření obsažených v akčních plánech, hodnocení efektivity akčních plánů, apod.

Složení:

Mgr. Bc. Dalibor Fadrný – předseda, Úřad vlády ČR, vedoucí Oddělení boje s korupcí
Ing. Hana Krejčířová – Ministerstvo spravedlnosti
Mgr. Helena Lišuchová, Ministerstvo spravedlnosti
JUDr. Michaela Katolická, Ministerstvo financí
Bc. Kristýna Pokorná – Ministerstvo financí
JUDr. Nora Šejdová – Svaz průmyslu a dopravy ČR
Mgr. Irena Bartoňová Pálková – Hospodářská komora ČR
PhDr. Radim Bureš – Probační a mediační služba ČR
Mgr. Martin Fadrný – Frank Bold Society
Mgr. Branislav Hock, LL.M. - Tilburg Law and Economics Center

Dokumenty ke stažení

Záznam z 6. jednání Koncepční komise_22.1.2016 pdf 432kB
Záznam z 5. jednání Koncepční komise_18.11.2015 pdf 402kB
Záznam z 4. jednání Koncepční komise_12.10.2015 pdf 477kB
Záznam z 3. jednání Koncepční komise_10.6.2015 pdf 484kB
Záznam z 2. jednání Koncepční komise_22.5.2015 pdf 200kB
Záznam z 1. jednání Koncepční komise_15.1.2015 pdf 169kB
Nahoru Mapa stránek Sdílet: