Rámcový rezortní interní protikorupční program

Rámcový rezortní interní protikorupční program (RRIPP) stanovuje minimální rámec rezortních interních protikorupčních programů (RIPP). Jeho aplikací je v jednotlivých ústředních správních úřadech a v ostatních organizacích jimi řízených rezortů zajištěna standardizovaná strukturální a obsahová podoba RIPP jako výchozích rezortních dokumentů boje s korupcí, odpovídajících aktuálním protikorupčním dokumentům vlády.

Rámcový rezortní interní protikorupční program (RRIPP):

  1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu
  2. Transparentnost
  3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol
  4. Postupy při podezření na korupci
  5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Tyto části jsou v RRIPP dále rozpracovány do dílčích oblastí a vždy je obsažen základní návod, jak v jednotlivých oblastech sestavit RIPP.

Rezorty přizpůsobily či vytvořily své RIPP do 30. dubna 2014.

Harmonogram souvisejících každoročních aktivit je následující:

  • k 31. prosinci – shromáždit údaje a vyhodnotit RIPP jednotlivými organizačními celky rezortu,
  • do 28. února – zpracovat agregovanou informaci, resp. Zprávu o RIPP,
  • k 31. březnu – aktualizovat RIPP a aktuální znění RIPP zveřejnit na internetové stránce rezortu.

Na téma "Rezortní interní protikorupční program" se dne 13. února 2014 ve Strakově akademii uskutečnilo odborné diskusní fórum. Všechny prezentace a program z této akce jsou k dispozici zde.

Dokumenty ke stažení

RRIPP - materiál aktualizovaný v roce 2015 pdf 508kB
RRIPP - materiál původní pdf 381kB
RRIPP - odůvodnění pdf 207kB
Usnesení vlády ze dne 2. října 2013 č. 752 v aktuálním znění.doc pdf 137kB

Související články

Nahoru Mapa stránek Sdílet: