Etický kodex poslance

Vymezení jasných pravidel chování volených zástupců.

Cíl - Etický kodex poslance a senátora

Etické kodexy jsou důležitou součástí politické kultury a indikátorem ochoty volených zástupců vykonávat svou funkci transparentně.

Jejich účelem je:

  • zprůhlednit jednání členů zastupitelstva,
  • přístup veřejnosti k informacím,
  • podpora důvěry občanů ve volené zástupce.


Etické kodexy nejsou automatickou zárukou transparentního a poctivého jednání členů zastupitelstva, mohou však být dobrým pomocníkem při budování efektivní a otevřené samosprávy. Přihlášením se k dodržování etického kodexu vyjadřuje volený zástupce vědomí své vlastní odpovědnosti vůči občanům a dává mantinely svému chování, zároveň dává občanům možnost vyžadovat po volených zástupcích dodržování standard chování obsažených v etickém kodexu.

Průběh plnění

V rámci úkolu č. 5.7 Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012, ve znění její aktualizace z listopadu 2011, bylo místopředsedkyni vlády uloženo zpracovat ve spolupráci s členy zákonodárného sboru ČR návrh vzorového etického kodexu poslance.

Na jeho návrhu se podílela pracovní skupina sestavená v lednu 2012 a složená ze zástupců politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně [Lenka Andrýsová za LIDEM, Jan Čechlovský za ODS, Jiří Dolejš za KSČM, Gabriela Pecková za TOP 09 a Kateřina Klasnová za VV (od června 2012); Lubomír Zaorálek za ČSSD své členství v pracovní skupině v květnu 2012 ukončil]. V únoru 2013 došla pracovní skupina k finálnímu znění návrhu a shodla se většinově na tom, že připravený text je zpracován kvalitně a způsobilý k předložení. Materiál byl zaslán předsedkyni Poslanecké sněmovny k dispozici a k využití.

Konkrétně se jedná o návrhy:

  • Etický kodex poslance Parlamentu České republiky
  • důvodová zpráva k návrhu Etického kodexu poslance Parlamentu České republiky
  • jednací řád Etické komise
  • důvodová zpráva k návrhu jednacího řádu Etické komise
  • usnesení Poslanecké sněmovny pro přijetí Etického kodexu poslance Parlamentu ČR a pro zřízení Etické komise coby stále komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu dodržování povinností stanovených Etickým kodexem poslance

 

Dokumenty ke stažení

Návrh Etického kodexu poslance pdf 142kB
Důvodová zpráva k EK pdf 406kB
Jednací řád Etické komise pdf 152kB
Důvodová zpráva k JŘ EK pdf 243kB
Návrh usnesení - přijetí EK a zřízení etické komise pdf 118kB
Nahoru Mapa stránek Sdílet: