Interní protikorupční program Úřadu vlády České republiky

Dne 4. července 2018 bylo Rozhodnutím vedoucího Úřadu vlády ČR  č.7/2018 vydávn Interní protikorupční program Úřadu vlády České republiky (dále jen „IPP“).

IPP je vydán na základě úkolu stanoveného Strategií vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014, respektive na základě usnesení vlády ze dne 2. října 2013 č. 752, kterým byl schválen Rámcový rezortní interní protikorupční program(aktualizován usnesením vlády ze dne 29. listopadu 2017 č. 853), a na základě Akčního plánu boje s korupcí na rok 2018.

Osnova IPP obsahuje pět základních částí:

  • Vytváření a posilování protikorupčního klimatu
  • Transparentnost
  • Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol
  • Postupy při podezření na korupci
  • Vyhodnocování interního protikorupčního programu
     

Hlavním cílem IPP je vymezit v jednotlivých organizačních útvarech Úřadu vlády České republiky oblasti s možným korupčním potenciálem, identifikovat v nich klíčová korupční rizika a po zhodnocení relevantních kontrolních a řídících mechanismů z hlediska adekvátnosti jejich nastavení v interních dokumentech formou implementace nápravných opatření tyto mechanismy v případě potřeby posílit.

IPP je spojením relevantních interních dokumentů, procesů vztahujících se k jednotlivým interním dokumentům, časových harmonogramů vztahujících se k jednotlivým procesům a dalších možností, technických či organizačních zajištění a prvků, které patří do celkového protikorupčního úsilí Úřadu vlády České republiky.

Jedná se o protikorupční materiál, který není jednorázovým aktem. IPP musí reagovat na vzniklé situace a poznatky a na jejich základě musí být operativně aktualizován. V této souvislosti je cílem IPP sledovat úkoly vyplývající z vládních usnesení přijímaných v oblasti protikorupční politiky České republiky a zabezpečit jejich rozpracování.

Interní protikorupční program Úřadu vlády ČR je vyhodnocován a případně aktualizován vždy do 30. června sudého kalendářního roku, může být aktualizován i častěji, dle potřeby.

Dokumenty ke stažení

Aktuální Interní protikorupční program Úřadu vlády ČR 07/2018 pdf 732kB
Interní protikorupční program Úřadu vlády ČR 06/2017 pdf 635kB
Interní protikorupční program Úřadu vlády České republiky 03/2016 pdf 792kB
Interní protikorupční program Úřadu vlády České republiky 10/2014 v aktualizaci 07/2015 pdf 931kB
Interní protikorupční program Úřadu vlády České republiky 10/2014 pdf 884kB
Interní protikorupční program Úřadu vlády České republiky 05/2014 pdf 575kB
Nahoru Mapa stránek Sdílet: