Interní protikorupční program Úřadu vlády České republiky

Dne 5. června 2017 bylo Rozhodnutím vedoucího Úřadu vlády ČR  č.13/2017, změněno Rozhodnutí vedoucího Úřadu vlády ČR č. 52/2015, kterým se vydává Interní protikorupční program Úřadu vlády České republiky 06/2017 (dále jen „IPP“).

IPP je aktualizován na základě úkolu stanoveného Strategií vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014, respektive na základě usnesení vlády ze dne 2. října 2013 č. 752, kterým byl schválen Rámcový rezortní interní protikorupční program, a na základě akčních plánů boje s korupcí přijatých na roky 2015 a 2016.

Osnova IPP obsahuje pět základních částí:

  • Vytváření a posilování protikorupčního klimatu
  • Transparentnost
  • Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol
  • Postupy při podezření na korupci
  • Vyhodnocování interního protikorupčního programu
     

Hlavním cílem IPP je vymezit v jednotlivých organizačních útvarech Úřadu vlády České republiky oblasti s možným korupčním potenciálem, identifikovat v nich klíčová korupční rizika a po zhodnocení relevantních kontrolních a řídících mechanismů z hlediska adekvátnosti jejich nastavení v interních dokumentech formou implementace nápravných opatření tyto mechanismy v případě potřeby posílit.

IPP je spojením relevantních interních dokumentů, procesů vztahujících se k jednotlivým interním dokumentům, časových harmonogramů vztahujících se k jednotlivým procesům a dalších možností, technických či organizačních zajištění a prvků, které patří do celkového protikorupčního úsilí Úřadu vlády České republiky.

Jedná se o protikorupční materiál, který není jednorázovým aktem. IPP musí reagovat na vzniklé situace a poznatky a na jejich základě musí být operativně aktualizován. V této souvislosti je cílem IPP sledovat úkoly vyplývající z vládních usnesení přijímaných v oblasti protikorupční politiky České republiky a zabezpečit jejich rozpracování.

Interní protikorupční program Úřadu vlády ČR je vyhodnocován a případně aktualizován vždy do 31. března následujícího kalendářního roku, může být aktualizován i častěji, dle potřeby.

Dokumenty ke stažení

Aktuální Interní protikorupční program Úřadu vlády ČR 06/2017 pdf 635kB
Interní protikorupční program Úřadu vlády České republiky 03/2016 pdf 792kB
Interní protikorupční program Úřadu vlády České republiky 10/2014 v aktualizaci 07/2015 pdf 931kB
Interní protikorupční program Úřadu vlády České republiky 10/2014 pdf 884kB
Interní protikorupční program Úřadu vlády České republiky 05/2014 pdf 575kB
Nahoru Mapa stránek Sdílet: