Prioritní úkoly

Jedná se o konkrétní protikorupční opatření, která vycházejí z Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017,  Akčního plánu boje s korupcí na rok 2015 a Akčního plánu boje s korupcí na rok 2016.

Prioritními úkoly jsou:

 • Implementace zákona o státní službě
 • Zákon o registru smluv
 • Novela zákona o svobodném přístupu k informacím
 • Zpřístupňování dat a informací veřejné správy
 • Publikace a katalogizace otevřených dat v souladu s vydanými standardy
 • Legislativní úprava financování politických stran a volebních kampaní
 • Novela zákona o střetu zájmů
 • Novela zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu
 • Zákon o prokazování původu majetku
 • Zákon o vnitřním řízení a kontrole
 • Zákon o státním zastupitelství
 • Zákon o veřejných zakázkách
 • Zajištění rozkrývání nejasné vlastnické struktury
 • Ochrana oznamovatelů korupce (whistleblowerů)
 • Analýza možností a východisek budoucí regulace lobbingu v České republice

 

Nahoru Mapa stránek Sdílet: