Akční plán boje s korupcí na rok 2015

Akční plán boje s korupcí na rok 2015 je základním nástrojem vládního boje s korupcí, který stanovuje klíčová opatření legislativního i nelegislativního charakteru, která bude vláda v boji s korupcí v roce 2015 provádět.

Akční plán boje s korupcí na rok 2015 (dále jen „Akční plán“) je základním nástrojem vládního boje s korupcí pro následující období. Jeho úkolem je aktivně přispět ke zlepšení právního prostředí v České republice, zvýšení důvěry občanů v rozhodovací a legislativní procesy a k celkovému snížení míry korupce v české společnosti. Jeho obsahové východisko definuje Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017 (dále jen „Koncepce“), zpracovaná v návaznosti na usnesení vlády ze dne 4. června 2014 č. 418.

Akční plán představuje ucelené a konkrétní vyjádření vládní politiky boje s korupcí v roce 2015. Rozpracovává priority protikorupční politiky vlády stanovené v Koncepci a stanovuje klíčová opatření legislativního i nelegislativního charakteru, která bude vláda v boji s korupcí v roce 2015 provádět. Klíčovým prvkem Akčního plánu je součinnost a vzájemná spolupráce všech složek, gestorů i koordinátorů, a to včetně funkční platformy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí.

Akční plán klade důraz především na popis cílového stavu, kterého má být na základě plnění stanovených úkolů během roku 2015 dosaženo, a také na odůvodnění protikorupčního efektu zvolených kroků v kontextu celkové protikorupční politiky vlády.

Dokumenty ke stažení

Akční plán boje s korupcí na rok 2015 pdf 558kB
The Anti-Corruption Action Plan for 2015 pdf 727kB
Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2015 pdf 2460kB
Nahoru Mapa stránek Sdílet: