Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017

Vládní koncepce boje s korupcí 2015 až 2017 má za cíl definovat mantinely vládní politiky boje s korupcí, zejména stanovit účinné nástroje, formulovat základní obsah jednoletých akčních plánů pro boj s korupcí a vymezit jejich institucionální rámec.

Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017, byla schválena Usnesením vlády České republiky ze dne 15. prosince 2014 č. 1057. Koncepce byla předložena v návaznosti na usnesení vlády ze dne 4. června 2014 č. 418, jímž byl schválen dokument s názvem Základní směry boje s korupcí na vládní úrovni, a reflektuje rovněž platné mezinárodní závazky České republiky. Předkládaná Koncepce je od roku 1999 v pořadí již pátým vládním protikorupčním strategickým materiálem. Na základě Koncepce byl formulován Akční plán boje s korupcí na rok 2015.

Priority:

  • Výkonná a nezávislá exekutiva – přijetí zákona o státní službě a jeho důsledné uvádění do praxe, prosazení nového zákona o státním zastupitelství.
  • Transparentnost a otevřený přístup k informacím – projekt elektronické Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu, předložení novely zákona o střetu zájmů, zpřísnění systému financování politických stran, předložení zákona o centrálním registru, vytvoření závazných standardů pro nominaci zástupců státu.
  • Hospodárné nakládání s majetkem státu – příprava nových pravidel pro zadávání veřejných zakázek, předložení návrhu zákona, který zajistí transparentnost vlastnictví, podpora centrálních nákupů a elektronických aukcí, rozšíření pravomocí NKÚ, vytvoření zákona o vnitřním řízení a kontrole.
  • Rozvoj občanské společnosti – přijetí legislativního řešení ochrany oznamovatelů korupce (whistleblowerů).

Dokumenty ke stažení

Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2016 pdf 3082kB
Akční plán boje s korupcí na rok 2017 pdf 698kB
Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2015 pdf 2460kB
Akční plán boje s korupcí na rok 2016 pdf 742kB
The Anti-Corruption Action Plan for 2016 pdf 700kB
Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017 pdf 508kB
Government Anti-Corruption Conception for the Years 2015 to 2017 pdf 794kB
Akční plán boje s korupcí na rok 2015 pdf 558kB
The Anti-Corruption Action Plan for 2015 pdf 727kB
Zápis z workshopu pro přípravu Akčního plánu boje s korupcí na rok 2016 pdf 476kB
Usnesení vlády České republiky ze dne 14. prosince 2015 č. 1033 o Akčním plánu boje s korupcí na rok 2016 pdf 132kB
Usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1057 pdf 76kB
Usnesení vlády ze dne 4. června 2014 č. 418 pdf 59kB
Základní směry boje s korupcí na vládní úrovni pdf 299kB
Nahoru Mapa stránek Sdílet: