Metodika CIA

Povinné hodnocení korupčních rizik Corruption Impact Assesment (CIA) je novým preventivním nástrojem, který byl v souladu se Strategií vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 inkorporován vedle již existujícího hodnocení dopadů regulace Regulatory Impact Assesment (RIA) do Legislativních pravidel vlády platných od 1. ledna 2013. Jeho hlavním cílem je zvýšení efektivity boje s korupcí cestou zamezení etablování obecně závazných právních předpisů nebo jejich částí do právního řádu České republiky, které jsou problematické z hlediska korupčního rizika. Jádrem metodiky je jednoduché vyhodnocení korupčních rizik dané právní úpravy provedené předkladatelem, kterému již od počátku umožní zohlednit kritérium omezení korupčních příležitostí při zpracování návrhu právního předpisu.

Dokumenty ke stažení

Metodika CIA pdf 84kB
Nahoru Mapa stránek Sdílet: