Proběhlo druhé jednání Platformy pro přípravu zákona o úřednících

Publikováno: 26. 6. 2012 , Autor: Pavla Zdráhalová

Dne 25. června 2012 se uskutečnilo v pořadí druhé jednání Platformy pro přípravu zákona o úřednících, kterou organizuje místopředsedkyně vlády Karolína Peake. Pozvání opět přijali zástupci Ministerstva vnitra, kteří zákon připravují, zástupci nevládních organizací - Oživení, o.s., Transparency International – ČR, zástupkyně kanceláře veřejného ochránce práv, ale i zástupci politických stran a další hosté.

Předkladatelé nejprve seznámili všechny přítomné s aktuálním stavem návrhu paragrafového znění zákona, přičemž sdělili, že zákon je téměř připraven do připomínkového řízení, nyní se tvoří důvodová zpráva.

"Obávám se, že se z návrhu zákona postupně vytrácí téměř vše zásadní, co jsme od něj v rámci protikorupční strategie vlády očekávali. Zákon o úřednících považuji za stěžejní prioritu strategie a jsem ráda, že si v rámci Platformy zástupci Ministerstva vnitra vyslechli připomínky ostatních účastníků, které se takřka ve všem shodovaly," řekla Peake.

"Současnou verzi návrhu zákona považuji za nepřehlednou a hlavně nenaplňující hlavní cíl: odpolitizování a stabilizaci veřejné správy," dodala Peake. Zástupce Transparency International vytkl předkladatelům absenci dozorových a sankčních mechanismů. Dále označil rozdělování na zaměstnance a úředníky za nelogické, neboť takové rozdělování postrádá z hlediska prevence korupčního jednání smysl. Zástupkyně Oživení kriticky zhodnotila nejasné a složité vymezení základních pojmů. Za nešťastnou považuje rovněž skutečnost, že návrh neřeší oddělení politických a úřednických pozic, a tak neupravuje odpolitizování státní správy. Jako problematickou označila absenci systemizace a kariérního řádu, což může vést k tomu, že v praxi bude zákon aplikován na obdobných úřadech odlišně.

Zástupci Ministerstva vnitra všechny připomínky vyslechli s tím, že se je pokusí zapracovat do návrhu ještě před započetím připomínkového řízení.

"Uvědomuji si, že Ministerstvo vnitra nemá lehkou úlohu, odpor politiků vůči návrhům na odpolitizování zejména státní správy je značný. To ale neznamená, že máme na tuto zásadní věc rezignovat", uzavřela jednání Peake.

Nahoru Mapa stránek Sdílet: