O nás

Oddělení boje s korupcí (dále jen "Oddělení") je organizačním útvarem Úřadu vlády České republiky. Oddělení je součástí Odboru hodnocení dopadů regulace v rámci Sekce Legislativní rady vlády, která je řízena ministrem spravedlnosti a předsedou Legislativní rady vlády JUDr. Janem Kněžínkem, Ph.D. Hlavní činností Oddělení je zajištění plnění úkolů vlády v souladu se Statutem a Jednacím řádem Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí a s organizačním řádem Úřadu vlády ČR.

Mezi činnosti Oddělení mimo jiné patří:

 • zabezpečení činnosti Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí,
 • posuzování materiálů předkládaných vládě z hlediska hodnocení korupčních rizik (CIA),
 • vyhodnocování problematiky boje s korupcí a na základě poznatků z této oblasti činnosti vypracovávání návrhů na přijetí opatření vedoucích ke snížení korupčního rizika v rámci činnosti veřejné správy a zvýšení transparentnosti její činnosti,
 • spolupráce při tvorbě politik orgánů Evropské unie a mezinárodních organizací v oblasti regulatorní reformy z hlediska boje s korupcí,
 • plnění, koordinace a kontrola naplňování úkolů vyplývajících z Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017,Akčního plánu boje s korupcí na rok 2015, Akčního plánu boje s korupcí na rok 2016, Akčního plánu boje s korupcí na rok 2017 a Akčního plánu boje s korupcí na rok 2018,
 • naplňování úkolů vyplývajících z iniciativy Open Government Partnership,
 • zpracovávání podnětů občanů týkajících se boje s korupcí,
 • spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi zabývající  se bojem s korupcí,
 • připomínkování právních předpisů a dokumentů předkládaných na jednání vlády,
 • analýza a věcné řešení problematiky lobbingu, whistleblowingu a střetu zájmů
 • koordinace vytváření rezortních interních protikorupčních programů,
 • vzdělávací aktivity atd.

 

Vedoucím Oddělení boje s korupcí je Mgr. Bc. Dalibor Fadrný. Ředitelkou Odboru hodnocení dopadů regulace je Mgr. Kateřina Slezáková.

Nahoru Mapa stránek Sdílet: