O nás

Oddělení boje s korupcí je organizačním útvarem Úřadu vlády České republiky. Ke dni 28. února 2014 byl rozhodnutím vedoucího Úřadu vlády ČR č. 13/2014 o organizační změně v Úřadu vlády ČR s účinností od 1. března 2014 zrušen Odbor pro koordinaci boje s korupcí (dále jen "Odbor") a zároveň bylo zřízeno Oddělení boje s korupcí (dále jen "Oddělení"), a to v rámci Odboru koncepce legislativy a státu. Nově je od 6. března Oddělení součástí Odboru hodnocení dopadů regulace, který je součástí Sekce Legislativní rady vlády, řízené ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Mgr. Jiřím Dienstbierem. Oddělení nadále plní všechny dosavadní úkoly Odboru, respektive Sekce pro koordinaci boje s korupcí, která byla zrušena rozhodnutím vedoucího Úřadu vlády ČR č. 17/2013 o organizační změně v Úřadu vlády ČR k 31. srpnu 2013. Hlavní činností Oddělení je zajištění plnění úkolů vlády v souladu se Statutem a Jednacím řádem Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí a s organizačním řádem Úřadu vlády ČR.

Mezi činnosti Oddělení mimo jiné patří:

 • zabezpečení činnosti Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí,
 • posuzování materiálů předkládaných vládě z hlediska hodnocení korupčních rizik (CIA),
 • vyhodnocování problematiky boje s korupcí a na základě poznatků z této oblasti činnosti vypracovávání návrhů na přijetí opatření vedoucích ke snížení korupčního rizika v rámci činnosti veřejné správy a zvýšení transparentnosti její činnosti,
 • plnění, koordinace a kontrola naplňování úkolů vyplývajících z Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017 a Akčního plánu boje s korupcí na rok 2015,
 • naplňování úkolů vyplývajících z iniciativy Open Government Partnership,
 • zpracovávání podnětů občanů týkajících se korupce,
 • spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi zabývající  se bojem s korupcí,
 • připomínkování právních předpisů a dokumentů předkládaných na jednání vlády,
 • problematika lobbingu, whistleblowingu, střet zájmů, účinná lítost, etický kodex poslanců a senátorů,
 • rezortní interní protikorupční program,
 • vzdělávací aktivity, atd.

 

Od 23. března 2015 je vedoucím Oddělení Mgr. Dalibor Fadrný. Ředitelkou Odboru hodnocení dopadů regulace je Mgr. Kateřina Slezáková.

Nahoru Mapa stránek Sdílet: