Vláda přijala Závěrečnou sebehodnotící zprávu Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2014 až 2016

Publikováno: 5. 9. 2016 , Autor: František Kučera

Vláda České republiky, v rámci členství v mezinárodní iniciativě Partnerství pro otevřené vládnutí, dne 5. září 2016 vzala na vědomí Závěrečnou sebehodnotící zprávu Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2014 až 2016. Jde o druhou sebehodnotící zprávu, která informuje o stavu naplnění jednotlivých závazků přijatých v druhém Akčním plánu k iniciativě Partnerství pro otevřené vládnutí.

Jednou z povinností plynoucí z členství v Partnerství pro otevřené vládnutí (Open Government Partnership – dále jen „OGP“) je zpracování sebehodnotících zpráv, které jsou předkládány vždy po prvním roce a po uplynutí doby působnosti platného Akčního plánu. Schválená Závěrečná sebehodnotící zpráva Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2014 až 2016 (dále jen „Sebehodnotící zpráva“) hodnotí výsledky dosažené v druhé polovině působnosti Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2014 až 2016, který obsahoval tři specifické závazky vzhledem k otevřenému vládnutí. Podoba materiálu Sebehodnotící zprávy byla mimo jiné konzultována s veřejností, která se mohla k plnění stanovených závazků vyjádřit. Závazky „II/2 Zefektivnění systému svobodného přístupu k informacím“ a „II/3 Zpřístupnění dat a informací“ byly úspěšně dokončeny. Všechny plánované aktivity závazku „II/1 Přijetí nového zákona o státní službě zajišťujícího odpolitizování, profesionalizaci a stabilizaci státní správy a jeho implementace do praxe“ v časovém rámci Akčního plánu byly dokončeny a aktivity s pozdějším datem ukončení byly převedeny do pokračujícího závazku v rámci Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018.

Mezinárodní iniciativa OGP je dobrovolnou iniciativou, ke které Česká republika přistoupila v roce 2011, s cílem transformovat státní instituce na více otevřené, efektivní a odpovědné. Za dobu trvání jejího členství byly vytvořeny dva akční plány, jejichž cílem je především zvýšení transparentnosti procesů ve veřejné správě a zjednodušení přístupu veřejnosti k informacím a datům. Závazky, které jsou stanoveny v Akčním plánu, byly vybrány prostřednictvím konzultačního procesu s veřejností i neziskovými organizacemi. Česká republika přijala tři závazky týkající se přijetí zákona o úřednících veřejné správy, zefektivnění systému svobodného přístupu k informacím a zpřístupnění dat, kterými veřejná správa disponuje. Všechny tyto cíle vycházely také z úkolů stanovených Programovým prohlášením vlády Bohuslava Sobotky, které byly promítnuty do Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017 a Akčního plánu boje s korupcí na rok 2015. Naplněním stanovených závazků se Česká republika snaží reagovat na klíčové výzvy iniciativy OGP – zvyšování veřejné integrity a zlepšení veřejných služeb.

Dokumenty ke stažení

Závěrečná sebehodnotící zpráva Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2014 až 2016 pdf 983kB
Nahoru Mapa stránek Sdílet: