Vláda schválila Rámcový rezortní interní protikorupční program

Publikováno: 3. 10. 2013 , Autor: Veronika Šebková

Dne 2. října 2013 vláda schválila Rámcový rezortní interní protikorupční program (dále jen „RRIPP“), který Odbor pro koordinaci boje s korupcí Úřadu vlády ČR předložil na základě úkolu Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014.

Základní myšlenkou materiálu je zestandardizovat boj s korupcí na jednotlivých rezortech, neboť současné interní protikorupční programy jsou jak strukturálně, tak obsahově odlišné
a neodpovídají aktuálním poznatkům a aktivitám vlády v oblasti boje s korupcí. Dále by RRIPP měl být nástrojem k vytváření a posilování protikorupčního klimatu a k řízení korupčních rizik.

Konkrétně se RRIPP člení na 5 kapitol, jejichž cílem je:

  • Vytváření a posilování protikorupčního klimatu
  • Transparentnost
  • Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol
  •  Postupy při podezření na korupci
  • Vyhodnocování interního protikorupčního programu


RRIPP by měl být zastřešujícím dokumentem obsahujícím též systém již existujících dokumentů (interních předpisů), nastavených procesů, rolí a časových rozvrhů, který zajišťuje, spravuje a rozvíjí celkové protikorupční klima ve státní správě, což se zatím projevuje jen velmi omezeně.

Nahoru Mapa stránek Sdílet: