Vláda schválila Průběžnou sebehodnotící zprávu Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018

Vláda České republiky, v rámci členství v mezinárodní iniciativě Partnerství pro otevřené vládnutí, dne 11. října 2017 schválila Průběžnou sebehodnotící zprávu Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018. Jde o první hodnotící zprávu, která informuje o stavu plnění jednotlivých závazků přijatých ve třetím akčním plánu k iniciativě Partnerství pro otevřené vládnutí.

Jednou z povinností plynoucí z členství v Partnerství pro otevřené vládnutí (Open Government Partnership – dále jen „OGP“) je zpracování sebehodnotících zpráv, které jsou předkládány vždy po prvním roce a po uplynutí doby působnosti platného Akčního plánu. Schválená Průběžná sebehodnotící zpráva Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018 (dále jen „Sebehodnotící zpráva“) hodnotí výsledky dosažené v první polovině působnosti Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018, který obsahuje šest specifických závazků vzhledem k otevřenému vládnutí.

Podoba materiálu Sebehodnotící zprávy byla mimo jiné konzultována s veřejností, která se mohla k plnění závazků vyjádřit. V první polovině působnosti třetího akčního plánu vůči iniciativě OGP byl prozatím splněn pouze jeden závazek – vytvoření Národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím na léta 2017–2020, která zahajuje postupný proces implementace otevřeného přístupu k vědeckým informacím v ČR na národní úrovni.

V případě jednoho ze závazků věnujícího se podpoře dobrovolnictví došlo k ukončení prací na legislativním řešení zákona o dobrovolnictví v průběhu již započatého legislativního procesu. Další kroky a opatření se budou odvíjet zejména od závěrů srovnávacích analýz a připravované Koncepce rozvoje dobrovolnictví v ČR. Ostatní závazky jsou plněny průběžně. Celkové zhodnocení Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí pro období let 2016 až 2018 bude zhodnoceno závěrečnou sebehodnotící zprávou, která bude zpracována v roce 2018.

Mezinárodní iniciativa OGP je dobrovolnou iniciativou, ke které Česká republika přistoupila v roce 2011, s cílem transformovat státní instituce na více otevřené, efektivní a odpovědné. Za dobu trvání jejího členství byly vytvořeny dva akční plány, jejichž cílem je především zvýšení transparentnosti procesů ve veřejné správě a zjednodušení přístupu veřejnosti k informacím a datům. Závazky, které jsou stanoveny v Akčním plánu, byly vybrány prostřednictvím konzultačního procesu s veřejností i neziskovými organizacemi. Česká republika přijala tři závazky týkající se přijetí zákona o úřednících veřejné správy, zefektivnění systému svobodného přístupu k informacím a zpřístupnění dat, kterými veřejná správa disponuje. Všechny tyto cíle vycházely také z úkolů stanovených Programovým prohlášením vlády Bohuslava Sobotky, které byly promítnuty do Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017 a Akčního plánu boje s korupcí na rok 2015. Naplněním stanovených závazků se Česká republika snaží reagovat na klíčové výzvy iniciativy OGP – zvyšování veřejné integrity a zlepšení veřejných služeb.

Dokumenty ke stažení

Průběžná sebehodnotící zpráva Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018 pdf 1305kB
Nahoru Mapa stránek Sdílet: