Vláda projednala podklad pro rozhodnutí vlády ve věci způsobu plnění úkolu „Návrh protikorupčního strategického dokumentu na navazující období“

Vláda na svém jednání vzala na vědomí Podklad pro rozhodnutí vlády ve věci způsobu plnění úkolu „Návrh protikorupčního strategického dokumentu na navazující období“.

Podklad byl vládě předložen na základě úkolu „Návrh protikorupčního strategického dokumentu na navazující období“ obsaženého v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2017 přijatého usnesením vlády České republiky ze dne 19. prosince 2016 č. 1169. Vláda přijala navrhovaný postup spočívající ve zpracování a předložení analytického materiálu Východiska pro vytvoření protikorupčního strategického dokumentu České republiky pro období po roce 2017. Vláda svým usnesením ministru pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu uložila tento analytický materiál předložit k projednání současně s Akčním plánem boje s korupcí na rok 2018, tj. nejpozději do 30. listopadu 2017.

Dokumenty ke stažení

Podklad pro rozhodnutí vlády ve věci způsobu plnění úkolu „Návrh protikorupčního strategického dokumentu na navazující období“ pdf 460kB
Usnesení vlády České republiky ze dne 31. května 2017 č. 413 pdf 129kB
Nahoru Mapa stránek Sdílet: