Vláda České republiky schválila Návrh alternativ legislativního řešení ochrany oznamovatelů

Vláda dne 11. července 2016 schválila nelegislativní materiál Návrh alternativ legislativního řešení ochrany oznamovatelů předložený ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřím Dienstbierem. Cílem materiálu byla analýza dostupných opatření a příprava návrh legislativního řešení ochrany oznamovatelů.

Vláda České republiky se ve svých programových dokumentech zavázala k přijetí legislativního řešení ochrany oznamovatelů korupce (whistleblowerů). Legislativní řešení oznamování (whistleblowingu) je v protikorupčních dokumentech vlády zakotveno jako jedno ze základních opatření v oblasti Rozvoj občanské společnosti a gestorem tohoto úkolu je ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu.

V souvislosti s tímto závazkem vláda dne 11. července 2016 schválila nelegislativní materiál s názvem Návrh alternativ legislativního řešení ochrany oznamovatelů, předložený ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. Tento materiál uvádí popis současné právní úpravy a možností, jež mohou oznamovatelé využívat nyní. Dále se materiál zabývá přehledem mezinárodních závazků, jež se k problematice whistleblowingu vztahují. V další části se potom materiál věnuje možnostem, jak lze pomocí dílčích novelizací zlepšit stávající pozici oznamovatelů a zajistit jim zejména lepší procesní postavení v případných sporech spojených s postihy, kterým jsou nuceni čelit kvůli podaným oznámením.

Vláda schváleným materiálem deklaruje snahu zlepšit mnohdy zranitelnou pozici oznamovatelů protiprávních jednání a pomocí dílčích legislativních změn vyjadřuje obecnou společenskou poptávku po jedincích, kteří se odhodlají upozornit na protiprávní jednání. Jádrem materiálu je tak úsilí přispět k potírání protiprávních a korupčních praktik v zájmu kultivace veřejného prostoru a zároveň vyhovět požadavkům na účelnost a zdrženlivost při přijímání nové legislativy.

Dokumenty ke stažení

Návrh alternativ legislativního řešení ochrany oznamovatelů pdf 1321kB
Nahoru Mapa stránek Sdílet: