Veřejné konzultace ke čtvrtému národnímu akčnímu plánu Partnerství pro otevřené vládnutí (OGP)

Úřad vlády České republiky zahajuje veřejné konzultace k příležitosti tvorby čtvrtého Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018 až 2020. Cílem konzultací je vytvoření nových závazků vůči iniciativě Partnerství pro otevřené vládnutí (Open Government Partnership – OGP), které budou v následujícím období naplňovány.

Oficiální zahájení konzultačního procesu proběhlo dne 6. dubna 2018 při příležitosti jednání Pracovní komise předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k transparentnosti státní správy, která bude celý proces vytváření čtvrtého Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018 až 2020 (dále jen „4. NAP“) podrobně sledovat, podílet se na jeho koordinaci a na výběru navržených závazků. V rámci jednání pracovní komise byly projednány harmonogram procesu a podrobná informace k vytváření závazků.

Úřad vlády České republiky zve všechny, kteří mají konkrétní návrhy na závazky do 4. NAP, aby je v rámci veřejných konzultací zaslali přednostně elektronicky do 20. dubna 2018 na adresu ogp@vlada.cz (případně písemně na adresu Oddělení boje s korupcí Úřadu vlády ČR) nebo je přišli prezentovat na veřejný workshop, kterým veřejné konzultace vyvrcholí a kde budou prezentovány rovněž všechny dosud přijaté návrhy. Veřejný workshop se uskuteční dne 4. května 2018 v prostorách Úřadu vlády České republiky (Strakova akademie – nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1) od 09:00 hodin. Své přihlášky na tento workshop, prosím, zasílejte rovněž na adresu ogp@vlada.cz nejpozději do 2. května 2018.

Konzultací se mohou zúčastnit všichni zástupci občanské společnosti a stejně tak i jednotliví občané. Výsledkem procesu veřejných konzultací bude první verze návrhu 4. NAP, který bude na konci května rozeslán k připomínkám do mezirezortního připomínkového řízení a zároveň otevřen po dobu dvou týdnu pro připomínky ze strany široké veřejnosti. Návrhem 4. NAP se bude zabývat rovněž Pracovní komise, která působí jako tzv. „multi stakeholder forum“, tj. platforma, kde jsou zastoupení zástupci jak vládního, tak nevládního sektoru. Finální podoba 4. NAP bude následně schválena vládou a poté zaslána Řídícímu výboru OGP na vědomí.

V případě Vašeho zájmu o zapojení se do procesu formulace závazků 4. NAP naleznete veškeré důležité informace na stránce http://www.korupce.cz/assets/dokumenty/tiskove-zpravy/Podrobny-material-k-verejnym-konzultacim_1.pdf. Prosíme všechny, kteří se rozhodnou do konzultací zapojit, aby své návrhy vytvářeli v souladu se zde uváděnými instrukcemi.

Národní akční plány OGP jsou výsledkem spolupráce mezi vládou, soukromým sektorem a občanskou společností. Jsou v nich definovány závazky prosazující větší transparentnost, odpovědnost a veřejnou angažovanost. Zapojení občanské společnosti do procesu tvorby národních akčních plánů OGP je jedním z kroků k prohloubení dialogu mezi občany a vládou.

OGP je dobrovolnou mezinárodní iniciativou sloužící k podpoře otevřenosti, transparentnosti, boje proti korupci a zvýšení občanské angažovanosti. Česká republika je členem iniciativy od roku 2011 s cílem transformovat státní instituce na více otevřené, efektivní a odpovědné. Naplněním stanovených závazků se Česká republika snaží reagovat na klíčové výzvy iniciativy OGP – zvýšení integrity ve veřejné správě a efektivnější management veřejných zdrojů.

Dokumenty ke stažení

Podrobný materiál k veřejným konzultacím pdf 502kB
Harmonogram vytváření Akčního plánu ČR Partnerství pro otevřené vládnutí na léta 2018 až 2020 pdf 430kB
Formulář pro návrhy závazků docx 21kB
Nahoru Mapa stránek Sdílet: