Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí přijala harmonogram úkolů na rok 2017

Publikováno: 31. 1. 2017 , Autor: Jiří Souček

V úterý 31. ledna se v budově Úřadu vlády ČR, Strakově akademii, uskutečnilo 13. jednání Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí (dále jen „Rada“). Šlo o první jednání Rady, které z titulu jejího předsedy řídil ministr Jan Chvojka.

Protikorupční rada se na svém jednání věnovala zejména návrhu legislativního opatření na ochranu oznamovatelů (whistleblowerů), návrhu opatření k posílení transparentního legislativního a rozhodovacího procesu ve vztahu k lobbistické činnosti a harmonogramu úkolů na začínající rok.
Jednání Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí poprvé řídil ministr Jan Chvojka

Po úvodní rekapitulaci vývoje jednotlivých úkolů od předchozího jednání Rady se členové věnovali návrhu legislativního opatření na ochranu oznamovatelů. Předseda Rady Jan Chvojka seznámil přítomné členy s aktuálním vývojem a podobou materiálu, jehož základním bodem je především přenesení důkazního břemene na zaměstnavatele v občanskoprávním řízení týkající se některých sporů vzniklých v souvislosti s podaným oznámením. Na dotazy členů Rady vlády ohledně časového harmonogramu ministr Chvojka doplnil, že návrh opatření na ochranu oznamovatelů je jednou z jeho priorit, a proto bude tlačit na urychlené schválení vládou a projednání v Parlamentu.

Druhým z bodů jednání byl návrh opatření k posílení transparentního legislativního a rozhodovacího procesu ke vztahu k lobbistické činnosti. Předmětem návrhu je analýza současné situace a představení několika možných řešení v oblasti lobbingu. Návazně na tento materiál by měl vzniknout věcný záměr zákona navrhující konkrétní řešení a pravidla lobbistické činnosti v ČR. V průběhu jednání byl za jeden z možných příkladů uveden dobrovolný registr lobbistů, který funguje v rámci evropských institucí. Rada se seznámila s obsahem i navrhovanými možnostmi budoucího postupu.

Posledním z projednávaných bodů byl harmonogram jednání Rady pro rok 2017. Na program jednání vládní Rady budou zařazovány materiály zakotvené v protikorupčních dokumentech vlády, plánech legislativních a nelegislativních činností na rok 2017 či vyplývajících z mezinárodních závazků ČR. Obligatorní povinnost projednání je stanovena u návrhu zákona o sportu a návrhu energetického zákona.


Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí vznikla na základě rozhodnutí vlády jako její poradní orgán, který koordinuje a vyhodnocuje stav boje s korupcí v České republice, připravuje koncepční materiály z této oblasti a posuzuje návrhy vybraných právních předpisů z hlediska korupčních rizik.

Předsedou Rady je ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jan Chvojka.  Jejími členy jsou dále místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí, místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace, ministr vnitra, ministr spravedlnosti, ředitel Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality, ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů, nejvyšší státní zástupce, předseda Svazu měst a obcí, předseda Asociace krajů, prezident Hospodářské komory, veřejná ochránkyně práv a v neposlední řadě šest zástupců nestátních neziskových organizací, akademické obce a odborné veřejnosti.

Více informací o Radě je k dispozici na www.korupce.cz

Nahoru Mapa stránek Sdílet: