Otevření veřejných konzultací k Závěrečné sebehodnotící zprávě OGP veřejnosti

Publikováno: 29. 7. 2016 , Autor: František Kučera

Česká republika v rámci členství v mezinárodní iniciativě Partnerství pro otevřené vládnutí přijala v roce 2013 Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2014 až 2016, ve kterém se zavazuje ke splnění stanovených závazků. Jejich plnění je pravidelně hodnoceno v rámci jedné průběžné a jedné závěrečné sebehodnotící zprávy. Vláda České republiky proto připravila návrh dokumentu Závěrečné sebehodnotící zprávy Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2014 až 2016, který je v rámci připomínkovému procesu předkládán veřejnosti na webových stránkách www.korupce.cz. Veřejnost může své připomínky k materiálu zaslat do 12. srpna 2016 na e-mailovou adresu ogp@vlada.cz.

Česká republika se ve stanoveném období zavázala realizovat tři závazky. Dva závazky byly dokončeny zcela. Jednalo se o zefektivnění systému svobodného přístupu k informacím a zpřístupnění dat a informací. U závazku týkající se přijetí a implementace zákona o státní službě byla indikována podstatná úroveň dokončení. Následné kroky k důsledné implementaci zákona o státní službě se staly závazkem i v navazujícím období let 2016 až 2018.

Jednou z hlavních podmínek členství v iniciativě Partnerství pro otevřené vládnutí (Open Government Partnership – dále jen „OGP“) je zapojení veřejnosti do tvorby národních akčních plánů a doplňujících dokumentů hodnotících stav naplnění přijatých závazků. Cílem konzultací je především zapojení občanské společnosti do rozhodování státu. Zveřejněním návrhu Závěrečné sebehodnotící zprávy Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2014 až 2016 na webových stránkách www.korupce.cz je otevřen dvoutýdenní konzultační proces pro širokou veřejnost, která se může k výše zmíněnému materiálu vyjádřit a své připomínky k němu zaslat na adresu ogp@vlada.cz nejpozději do 12. srpna 2016. Připomínky veřejnosti budou zohledněny v rámci vypořádání připomínek obdržených k materiálu v průběhu mezirezortního připomínkového řízení.

OGP je dobrovolnou iniciativou sloužící k podpoře otevřenosti, transparentnosti, boji s korupcí a zvýšení občanské angažovanosti. OGP je postavena na 4 základních principech otevřeného vládnutí mezi které patří transparentnost, odpovědnost, zapojení veřejnosti a technologie a inovace. Zároveň OGP vyhlásilo tzv. pět velkých výzev, přičemž Česká republika se v právě hodnoceném Akčním plánu zaměřila především na zvýšení integrity ve veřejné správě a zlepšování veřejných služeb. Česká republika je členem OGP od roku 2011.

Dokumenty ke stažení

Návrh Závěrečné sebehodnotící zprávy Akčního plánu České republiky OGP na období let 2014 až 2016 - veřejné konzultace pdf 977kB
Nahoru Mapa stránek Sdílet: