Dvoutýdenní veřejné konzultace k průběžné sebehodnotící zprávě OGP

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu zahajuje dne 15. srpna 2017 veřejné konzultace k materiálu Průběžné sebehodnotící zprávy Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018. Materiál, který se nachází ve fázi připomínkového řízení, je veřejnosti dostupný na webových stránkách www.korupce.cz.

Česká republika v rámci členství v mezinárodní iniciativě Partnerství pro otevřené vládnutí (Open Government Partnership, OGP) přijala v roce 2016 Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018 (dále jen „Akční plán“), ve kterém stanovila celkem šest závazků vedoucích ke zvýšení transparentnosti, přístupu k informacím veřejné správy a lepší kontrole nad jejím hospodařením. Jedním z hlavních cílů iniciativy je také větší zapojení občanů do rozhodovacích procesů státu. Plnění závazků Akčního plánu je pravidelně monitorováno prostřednictvím sebehodnotících zpráv, jež jsou otevřeny odborné i široké veřejnosti, která tak může prostřednictvím e-mailové adresy ogp@vlada.cz zasílat své připomínky k materiálu a uvedenému stavu plnění jednotlivých závazků do 29. srpna 2017. Veřejné konzultace si kladou za cíl zvýšit povědomí o státem podnikaných krocích v oblasti otevřeného vládnutí a tím zvýšit účast veřejnosti na rozhodování státu.

Závazky navrhované v Třetím Akčním plánu reagují na 4 z celkových 5 tzv. velkých výzev iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí (OGP) – zlepšování veřejných služeb, zvyšování veřejné integrity, hospodárnější nakládání s veřejnými zdroji a nově vytváření bezpečných komunit. Některé z obsažených závazků, jako implementace zákona o státní službě a otevírání datových sad, jsou závazky, které vzhledem ke své složitosti navazují na závazky z předchozích akčních plánů. Nově jsou obsaženy závazky týkající se vytvoření strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím, podpora dobrovolnictví a posilování bezpečnosti na místní úrovni. Všechny závazky mají svým obsahem vliv na občanskou společnost, což je také jedna z podmínek iniciativy OGP.

Dokumenty ke stažení

Průběžná sebehodnotící zpráva Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018 - veřejné konzultace pdf 1172kB
Nahoru Mapa stránek Sdílet: