Česká republika svým hodnocením v Indexu vnímání korupce za rok 2017 dosáhla nejlepšího skóre od roku 2012

V  uplynulém roce 2017 se Česká republika svým umístěním na 42. místě a celkovým skóre 57 bodů zlepšila oproti roku předchozímu. Oproti roku 2016 se Česká republika posunula o pět příček ze 47. místa a o dva body vylepšila předchozí skóre 55 bodů. Dosažené skóre 57 bodů je nejlepším hodnocením České republiky od roku 2012, kdy Index vnímání korupce změnil svou metodiku. Žebříček Indexu vnímání korupce je každoročně zveřejňován mezinárodní organizací Transparency International.

V  ročníku 2018 bylo srovnáváno celkem 180 zemí. V evropském měřítku se ČR posunula z 19. místa na sdílené 18. místo společně se Španělskem a Kyprem. Letošní pořadí vede Nový Zéland, nicméně mezi země s nejvyšším hodnocením se také pravidelně umisťují skandinávské státy, které se pohybují kolem hranice 90 bodů. Česká republika v roce 2017 získala 57 bodů a umístila se na celkovém 42. místě.

Vývoj Indexu CPI v Ceské republiceDosažený výsledek potvrzuje pozitivní trend předchozích dvou hodnocení, který lze přičítat efektivní protikorupční politice vlády a ekonomickému růstu. V roce 2017 byla do praxe uvedena důležitá protikorupční opatření. Jednalo se například o opatření vycházející z novely zákona o střetu zájmů, novely zákona o sdružování v politických stranách a politických hnutích, nového zákona o hazardních hrách nebo o zavedení evidence skutečných majitelů.

CPI řadí země podle míry vnímané korupce ve veřejném sektoru s použitím stupnice 0-100, kde 100 označuje zemi téměř bez korupce, 0 naopak znamená vysokou míru korupce. Index je sestavován na základě výsledků průzkumů, v nichž respondenti (občané i experti) hodnotí schopnost vládních institucí omezovat a postihovat korupci, efektivitu protikorupčních opatření, rozsah korupce a otevřenosti v institucích veřejné správy a rozsah zneužívání veřejných funkcí a veřejných prostředků. Česká republika byla hodnocena na základě 9 dílčích průzkumů renomovaných mezinárodních institucí, většinou expertního charakteru. CPI je zveřejňován mezinárodní organizací Transparency International již od roku 1995.

Nahoru Mapa stránek Sdílet: