Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018

Publikováno: 22. 6. 2016 , Autor: František Kučera

Vláda České republiky, v rámci členství v mezinárodní iniciativě Partnerství pro otevřené vládnutí, dne 22. června 2016 schválila Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018. Materiál je třetím akčním plánem vůči této iniciativě, ve kterém jsou obsaženy jak závazky navazující na předchozí dokumenty, tak závazky reagující na další výzvy iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí.

Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018 (dále též „Třetí Akční plán“) pokračuje v soustavné snaze České republiky reagovat na tzv. velké výzvy iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí (dále též „OGP“). V materiálu jsou obsaženy závazky, které lze rozdělit do tří tematických skupin – implementace přijatého zákona o státní službě do praxe, zpřístupnění dat a informací a nově vytváření bezpečných komunit. Třetí Akční plán tak reaguje na 4 z celkových 5 velkých výzev OGP – zlepšování veřejných služeb, zvyšování veřejné integrity, hospodárnější nakládání s veřejnými zdroji a vytváření bezpečných komunit.

Na vytváření Třetího Akčního plánu se podíleli odborníci z řad jednotlivých rezortů a odborné veřejnosti zastoupené profesními komorami, neziskovými organizacemi i akademickou obcí. V průběhu února 2016 došlo k zahájení období veřejných konzultací, ve kterém měli navrhovatelé možnost zasílat návrhy závazků. Koncem února proběhl workshop, na kterém byly jednotlivé návrhy závazků diskutovány společně s navrhovateli a příslušnými gestory. Závazky, na kterých byla nalezena shoda, byly začleněny do Třetího Akčního plánu. Naplněním závazků dojde například ke zlepšení přístupu občanské společnosti k informacím a datům státní správy či k větší podpoře a rozvoji dobrovolnictví.

Třetí Akční plán navazuje na předchozí národní akční plány, jejichž cílem je transformace státních institucí na více otevřené, efektivní a odpovědné. Česká republika přistoupila k mezinárodní iniciativě OGP usnesením vlády ze dne 14. září 2011 č. 691. OGP je dynamicky rostoucí dobrovolnou iniciativou administrativy USA sloužící k podpoře otevřenosti, transparentnosti, boji proti korupci a zvýšené občanské angažovanosti.

Dokumenty ke stažení

Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018 pdf 1072kB
Příloha Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018 pdf 1086kB
Nahoru Mapa stránek Sdílet: