Zahájení veřejných konzultací k návrhu Závěrečné sebehodnotící zprávy třetího národního akčního plánu Partnerství pro otevřené vládnutí

Úřad vlády České republiky zahajuje dne 3. září 2018 veřejné konzultace k návrhu Závěrečné sebehodnotící zprávy Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018. Veřejnost má možnost k tomuto materiálu uplatnit své připomínky do 17. září 2018.

Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018 (dále jen „Akční plán“) schválila vláda České republiky svým usnesením ze dne 22. června 2016 č. 566 a tím se zavázala ke splnění v něm stanovených závazků. Průběžný stav plnění závazků byl hodnocen v polovině implementačního období Akčního plánu v rámci Průběžné hodnotící zprávy Akčního plánu, kterou schválila vláda  svým usnesením ze dne 11. října 2017 č. 722. Stav plnění závazků po ukončení implementačního období Akčního plánu je hodnocen v rámci Závěrečné sebehodnotící zprávy Akčního plánu, která je nyní v rámci připomínkového procesu předkládaná veřejnosti k připomínkám.

Veřejnost má možnost zaslat své připomínky k materiálu do 17. září 2018, a to přednostně elektronicky na adresu ogp@vlada.cz, nebo písemně na adresu Oddělení boje s korupcí, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha 1. Osoby, které zašlou své připomínky, budou následně pozvány na veřejný workshop, který se bude konat 20. září 2018 v budově Úřadu vlády ve Strakově akademii. Na veřejném workshopu budou diskutovány jak připomínky obdržené v rámci veřejných konzultací, tak připomínky obdržené v rámci mezirezortního připomínkového řízení.

Dokumenty ke stažení

Veřejná konzultace - Závěrečná sebehodnotící zpráva Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018 pdf 1171kB
Nahoru Mapa stránek Sdílet: