Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022

Vláda na svém posledním letošním jednání schválila novou Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2018 až 2022.

Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022 byla schválena usnesením vlády ze dne 17. prosince 2018 č. 855. Cílem vládní koncepce je garantovat koordinovaný a systematický přístup v boji proti všem formám korupce na všech úrovních řízení státu. Koncepce tak stanoví základní institucionální a obsahové vymezení vládní protikorupční politiky coby stabilního rámce. Na ni bude navazovat přijetí konkrétních protikorupčních opatření definovaných v souladu dlouhodobými potřebami, ale i v závislosti na aktuálním vývoji v podobě jednoletých akčních plánů.

Koncepce staví na analytickém základě vládou projednaných Východisek pro vytvoření protikorupčního strategického dokumentu České republiky pro období po roce 2017. Vláda Koncepcí navazuje na předchozí protikorupční strategické dokumenty, nicméně se zavazuje být aktivnější a ambicióznější při prosazování konkrétních protikorupčních opatření.

Koncepce se věcně skládá ze 4 prioritních oblastí:

1.         Výkonná a nezávislá exekutiva

2.         Transparentnost a otevřený přístup k informacím

3.         Hospodárné nakládání s majetkem státu

4.         Rozvoj občanské společnosti

Dokumenty ke stažení

Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022 pdf 604kB

Související články

Nahoru Mapa stránek Sdílet: