Vláda zřídila Radu vlády pro koordinaci boje s korupcí

Publikováno: 11. 8. 2014 , Autor: Iveta Korbelová

Vláda na své schůzi konané dne 30. července 2014 zřídila jako svůj nový poradní orgán Radu vlády pro koordinaci boje s korupcí (viz usnesení č. 629), která nahradila dosavadní Vládní výbor pro koordinaci boje s korupcí.

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Mgr. Jiří Dienstbier na základě usnesení vlády ze dne 4. června 2014 č. 418 předložil Statut a Jednací řád nově vzniklé Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí. Zmíněná Rada vlády má nahradit Vládní výbor pro koordinaci boje s korupcí, který byl vládou ustaven v srpnu 2011. Na rozdíl od Vládního výboru, který se sestával jen z ministrů, je Rada vlády koncipována jako široký osmnáctičlenný odborný orgán. Členy Rady vlády jsou vedoucí zaměstnanci institucí přímo bojujících s korupcí na straně jedné, a nejvyšší představitelé klíčových institucích, které by měly být zapojeny do vládního boje s korupcí, na straně druhé.

Do první skupiny náleží ředitelé Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování a Generální inspekce bezpečnostních sborů a nejvyšší státní zástupce, do druhé skupiny byli zařazeni předsedové Svazu měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR, prezident Hospodářské komory ČR a veřejný ochránce práv. Předsedou Rady vlády byl schválen ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, jako místopředsedové byli schváleni místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace, ministr financí, ministr vnitra a ministryně spravedlnosti. Šest zástupců nestátních neziskových organizací, akademické obce a odborné veřejnosti bude Rada vlády schvalovat na návrh předsedy Rady na svém prvním zasedání.

V souladu s dokumentem Základní směry boje s korupcí na vládní úrovni, který vláda rovněž schválila svým usnesením ze dne 4. června 2014 č. 418, se činnost Rady vlády zaměří na dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé činnosti. K dlouhodobým, koncepčním činnostem by měla náležet především spolutvorba koncepčních dokumentů boje s korupcí na vládní úrovni či stanovení obecných ohniskových oblastí protikorupčního boje. Typickou střednědobou aktivitou by měla být příprava jednoletého Akčního plánu pro boj s korupcí, krátkodobé činnosti Rady vlády souvisí s aktuálním Plánem legislativních prací vlády a dalšími úkoly, kterými vláda tento poradní orgán pověří. Oproti Vládnímu výboru by v rámci Rady vlády měly pracovat komise (stálé i ad hoc), zřízené především z odborníků na danou oblast.

Více informací naleznete v rubrice „Rada vlády“. Odkaz zde.

Související články

Nahoru Mapa stránek Sdílet: