Veřejné konzultace k návrhu Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018 až 2020

Úřad vlády České republiky zahajuje dne 6. června 2018 veřejné konzultace k návrhu materiálu s názvem Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018 až 2020. Veřejnost má možnost uplatnit své připomínky do 20. června 2018.

Ve středu 6. června 2018 byly zahájeny veřejné konzultace, ve kterých veřejnost získává možnost vyjádřit se k celkovému návrhu Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018 až 2020 (dále jen „Akční plán“).


Spuštění veřejných konzultací k návrhu Akčního plánu navazuje na první fázi konzultací, které proběhly v průběhu dubna 2018 a na kterých měla veřejnost možnost navrhovat nové závazky. Tyto návrhy závazků byly následně představeny na veřejném workshopu dne 4. května 2018, kterého se zúčastnili zájemci z vládního i nevládního sektoru. Na základě spolupráce s navrhovateli nových závazků a potenciálními gestory vznikl návrh Akčního plánu, který je umístěn na webové stránce Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k připomínkám.


Veřejnost má možnost zaslat své připomínky k tomuto návrhu Akčního plánu do 20. června 2018, a to přednostně elektronicky na adresu ogp@vlada.cz, nebo písemně na adresu Oddělení boje s korupcí, Úřad vlády České republiky, E. Beneše 4, 118 01, Praha 1. Osoby, které zašlou své připomínky, budou následně pozvány na veřejný workshop určený k jejich vypořádání, který se bude konat dne 22. června 2018 v budově Úřadu vlády ve Strakově akademii. Na veřejném workshopu budou vypořádány jak připomínky obdržené v rámci veřejných konzultací, tak připomínky obdržené v rámci mezirezortního připomínkového řízení.
Závazky navrhované v Akčním plánu reagují na 4 z celkových 5 tzv. velkých výzev iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí (OGP) – zlepšování veřejných služeb, zvyšování veřejné integrity, hospodárnější nakládání s veřejnými zdroji a nově i zvyšování korporátní zodpovědnosti, a to vzhledem k problematice ochrany oznamovatelů protiprávního jednání. Všechny závazky mají svým obsahem vliv na občanskou společnost, což je také jedna z podmínek iniciativy OGP.
 

 

 

 

 

Dokumenty ke stažení

Návrh Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018 až 2020 pdf 722kB
Nahoru Mapa stránek Sdílet: