Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu vyhlašuje výtvarnou soutěž pro žáky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií

Soutěž je určena pro žáky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií a jejím prostřednictvím chce upozornit na problém korupce již u mladších dětí. Cílem výtvarné soutěže je vytvoření atraktivního banneru, který bude umístěn na webových stránkách Úřadu vlády ČR a bude sloužit jako odkaz na web Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí, www.korupce.cz. Soutěžní příspěvky je možné zasílat do 15. prosince 2015.

Soutěž na téma Korupce ti nesvědčí, korupce ti nesluší, je pořádána ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřím Dienstbierem ve spolupráci s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy Kateřinou Valachovou. Soutěž je určena pro žáky do 16 let a jejím záměrem je oslovení širší veřejnosti a zároveň zvýšení povědomí o problému korupce již u mladších dětí tak, aby se nad ním dokázaly aktivně zamýšlet a mluvit o něm se svými pedagogy. Zvyšování povědomí o korupci přispívá k vývoji v aktivní členy občanské společnosti, kteří jsou si vědomi negativních důsledků korupčního chování. Díky soutěži se tak děti mohou dozvědět, jak si poradit, když se s korupcí setkají.

Soutěžit bude možné ve dvou kategoriích – 1. – 5. stupeň a 6. – 9. stupeň ZŠ. Soutěže se budou moci zúčastnit také žáci nižších ročníků víceletých gymnázií a Základních uměleckých škol. Zaslané soutěžní příspěvky budou hodnoceny odbornou porotou. V každé z kategorií budou vyhlášeny 3 nejlepší práce, ze kterých se vybere celkově vítězná práce, která bude umístěna na webu Úřadu vlády ČR jako banner odkazující na stránky Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí, www.korupce.cz.

Slavnostní vyhlášení proběhne dne 27. ledna 2016 za účasti ministra Jiřího Dienstbiera a ministryně Kateřiny Valachové. Autoři nejlepších prací získají jak věcné ceny, tak možnost prohlédnout si jednu z historických budov Úřadu vlády, která není veřejnosti běžně přístupná.

Adresa pro zaslání soutěžních výtvorů:

Oddělení boje s korupcí
Úřad vlády České republiky
Nábřeží Edvarda Beneše 4
Praha 1, 118 01

Kontaktní osoba: Martina Houšková (e-mail: houskova.martina@vlada.cz, tel.: 224 002 655)

Dokumenty ke stažení

Vyhlášení soutěže a její propozice pdf 401kB
Informační list ke korupci pdf 126kB
Nahoru Mapa stránek Sdílet: