Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018 až 2020

Publikováno: 10. 8. 2018 , Autor: Iveta Korbelová

Vláda České republiky schválila dne 31. července 2018 Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018 až 2020, který je již čtvrtým akčním plánem České republiky vůči mezinárodní iniciativě Partnerství pro otevřené vládnutí (Open Government Partnership), jejíž je členem.

Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018 až 2020 (dále též „Čtvrtý Akční plán“) pokračuje ve snaze České republiky transformovat státní instituce na instituce, které více zapojují širokou veřejnost do konzultačních a rozhodovacích procesů, a které více otevírají vládní aktivity široké veřejnosti.

Materiál vznikl na základě dvou fází veřejných konzultací, do nichž se zapojili odborníci z vládního i nevládního sektoru. Cílem první fáze veřejných konzultací (duben – květen 2018) bylo získat podklady pro vytvoření nových závazků České republiky vůči iniciativě OGP, které by bylo možné do Čtvrtého Akčního plánu zařadit. První fáze veřejných konzultací byla zakončena veřejným workshopem, který se ukázal být hlavním zdrojem návrhů nových závazků. Druhá fáze veřejných konzultací (červen 2018) dala veřejnosti možnost uplatnit připomínky k pracovní verzi Čtvrtého Akčního plánu a rovněž byla zakončena veřejným workshopem, na kterém byly všechny uplatněné připomínky projednány za účasti gestorů navrhovaných závazků, zástupců připomínkových míst a odborné a občanské veřejnosti.

Finální verzi Čtvrtého Akčního plánu schválila vláda svým usnesením ze dne 31. července 2018 č. 499.

Materiál obsahuje celkem osm závazků zařazených do třech tematických oblastí: Řízení kvality ve státní službě, Otevřená justice a boj s korupcí a Otevřené vzdělávání. Naplněním závazků dojde ke zlepšení veřejných služeb, zvýšení veřejné integrity, hospodárnějšímu nakládání s veřejnými zdroji a oproti předchozím akčním plánům i ke zvýšení korporátní zodpovědnosti vzhledem k problematice ochrany oznamovatelů protiprávního jednání.

Česká republika přistoupila k mezinárodní iniciativě OGP usnesením vlády ze dne 14. září 2011 č. 691. OGP je dynamicky rostoucí dobrovolnou iniciativou administrativy USA sloužící k podpoře otevřenosti, transparentnosti, boji proti korupci a zvýšené občanské angažovanosti.

Dokumenty ke stažení

Akční plán ČR Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018 až 2020 pdf 749kB
Usnesení vlády ze dne 31. července 2018 č. 499 pdf 131kB
Action Plan of the Czech Republic Open Government Partnership for 2018 to 2020 pdf 908kB
Nahoru Mapa stránek Sdílet: