Jste zde
  1. Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí
  2. Úvodní stránka

Boj s korupcí v České republice

VIZE

  • minimální možnost korupčních příležitostí
  • transparentní, otevřená, profesionální a stabilní veřejná správa
  • vysoká vymahatelnost práva
  • lepší celospolečenské klima
  • přesun od korupce k integritě

Aktuality a tiskové zprávy

9. 2. 2015

Premiér Sobotka a ministr Jiří Dienstbier: O boji s korupcí na rozdíl od předchozích vlád jen nemluvíme, ale děláme konkrétní kroky

Dne 5. února 2015 byla zveřejněna zpráva Skupiny států proti korupci (GRECO) hodnotící průběžné plnění doporučení Českou republikou v oblastech Inkriminace a Transparentnost financování politických stran.

22. 1. 2015

Rada vlády pro boj s korupcí zahájila přezkum protikorupční legislativy

Ve čtvrtek 22. ledna 2015 se uskutečnilo pod vedením ministra Jiřího Dienstbiera již druhé setkání Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí.

16. 12. 2014

Vláda schválila klíčové dokumenty pro boj s korupcí

Na svém včerejším zasedání vláda přijala Koncepci boje s korupcí na léta 2015 až 2017 a Akční plán boje s korupcí na rok 2015, které jí předložil Jiří Dienstbier, ministr pověřený touto agendou a předseda Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí.

Odkazy

Nahoru Mapa stránek Sdílet: