Jste zde
  1. Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí
  2. Úvodní stránka

Boj s korupcí v České republice

Priority

  • Výkonná a nezávislá exekutiva
  • Transparentnost a otevřený přístup k informacím
  • Hospodárné nakládání s majetkem státu
  • Rozvoj občanské společnosti

Aktuality a tiskové zprávy

22. 6. 2015

Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí odmítla návrh zákona o zadávání veřejných zakázek

V pondělí 22. června se na Úřadu vlády ČR pod vedením ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera konalo v pořadí již páté jednání Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí.

15. 6. 2015

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí v roce 2014

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí v roce 2014 je předkládána v návaznosti na usnesení vlády ze dne 20. února 2002 č.  175, kterým bylo uloženo předkládat každoročně zprávy o činnosti pracovních a poradních orgánů vládě do 31. května následujícího roku. Cílem standardizovaných zpráv je zhodnotit činnost těchto orgánů za uplynulý rok, a to dle závazné osnovy. Vláda Výroční zprávu o činnosti Rady vlády boje s korupcí v roce 2014 vzala na vědomí na svém jednání dne 8. června 2015.

20. 5. 2015

Rada vlády pro boj s korupcí řešila kontrolu financování politických stran a volebních kampaní

Ve středu 20. května 2015 se pod vedením ministra Jiřího Dienstbiera uskutečnilo v pořadí čtvrté jednání Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí. Zabývalo se kontrolou financování politických stran a volebních kampaní, ochranou oznamovatelů ve státní správě a problematikou rozkrývání nejasné vlastnické struktury obchodních korporací.  

Odkazy

Nahoru Mapa stránek Sdílet: