Jste zde
  1. Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí
  2. Úvodní stránka

Boj s korupcí v České republice

Priority

  • Výkonná a nezávislá exekutiva
  • Transparentnost a otevřený přístup k informacím
  • Hospodárné nakládání s majetkem státu
  • Rozvoj občanské společnosti

Aktuality a tiskové zprávy

8. 9. 2015

Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí projednala mimo jiné novelu tzv. „zákona proti praní špinavých peněz“

V úterý 8. září 2015 se na Úřadu vlády ČR pod vedením ministra pro lidská práva rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera uskutečnilo šesté jednání Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí.

31. 8. 2015

Dvoutýdenní veřejné konzultace k Průběžné sebehodnotící zprávě OGP

Česká republika v rámci členství v mezinárodní iniciativě Partnerství pro otevřené vládnutí přijala v roce 2013 Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2014 až 2016, ve kterém se zavazuje ke splnění stanovených závazků. Jejich plnění je pravidelně monitorováno v sebehodnotících zprávách. Vláda České republiky připravila návrh dokumentu Průběžné sebehodnotící zprávy Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2014 až 2016, který se v rámci připomínkovému procesu předkládá veřejnosti na webových stránkách www.vlada.cz a www.korupce.cz

16. 7. 2015

Zahraniční studenti získali cenné poznatky od Dienstbierova oddělení pro boj s korupcí

Oddělení boje s korupcí na Úřadu vlády, které spadá pod ministra Dienstbiera, se v rámci své práce stará i o zvyšování povědomí veřejnosti o protikorupčních aktivitách vlády. Jednou z činností jsou i přednášky pro odbornou i laickou veřejnost.  Zrovna dnes se na Úřadu vlády uskutečnila jedna taková.

Odkazy

Nahoru Mapa stránek Sdílet: