Jste zde
  1. Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí
  2. Úvodní stránka

Boj s korupcí v České republice

Priority

  • Výkonná a nezávislá exekutiva
  • Transparentnost a otevřený přístup k informacím
  • Hospodárné nakládání s majetkem státu
  • Rozvoj občanské společnosti

Aktuality a tiskové zprávy

5. 9. 2016

Vláda přijala Závěrečnou sebehodnotící zprávu Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2014 až 2016

Vláda České republiky, v rámci členství v mezinárodní iniciativě Partnerství pro otevřené vládnutí, dne 5. září 2016 vzala na vědomí Závěrečnou sebehodnotící zprávu Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2014 až 2016. Jde o druhou sebehodnotící zprávu, která informuje o stavu naplnění jednotlivých závazků přijatých v druhém Akčním plánu k iniciativě Partnerství pro otevřené vládnutí.

2. 9. 2016

Pozvánka na workshop k přípravě Akčního plánu boje s korupcí na rok 2017

Dovolte, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na workshop k přípravě návrhu Akčního plánu boje s korupcí na rok 2017, který se uskuteční dne 16. září 201, od 11.30 hod. ve starém tiskovém sále Úřadu vlády (Strakova akademie). Cílem workshopu je zejména sběr podnětů všech zainteresovaných aktérů za účelem zpracování návrhu Akčního plánu boje s korupcí na rok 2017. Uvítáme diskuzi o jakýchkoliv podnětech, které ve Vaší působnosti z hlediska aktuální protikorupční politiky považujete za důležité. Těšíme se na Vaši účast.

29. 7. 2016

Otevření veřejných konzultací k Závěrečné sebehodnotící zprávě OGP veřejnosti

Česká republika v rámci členství v mezinárodní iniciativě Partnerství pro otevřené vládnutí přijala v roce 2013 Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2014 až 2016, ve kterém se zavazuje ke splnění stanovených závazků. Jejich plnění je pravidelně hodnoceno v rámci jedné průběžné a jedné závěrečné sebehodnotící zprávy. Vláda České republiky proto připravila návrh dokumentu Závěrečné sebehodnotící zprávy Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2014 až 2016, který je v rámci připomínkovému procesu předkládán veřejnosti na webových stránkách www.korupce.cz. Veřejnost může své připomínky k materiálu zaslat do 12. srpna 2016 na e-mailovou adresu ogp@vlada.cz.

Odkazy

Nahoru Mapa stránek Sdílet: