Jste zde
  1. Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí
  2. Úvodní stránka

Boj s korupcí v České republice

Priority

  • Výkonná a nezávislá exekutiva
  • Transparentnost a otevřený přístup k informacím
  • Hospodárné nakládání s majetkem státu
  • Rozvoj občanské společnosti

Aktuality a tiskové zprávy

2. 11. 2016

Zveřejnění hodnotící zprávy skupiny států proti korupci GRECO

Ve středu 2. listopadu 2016 byl Ministerstvem spravedlnosti zveřejněn překlad hodnotící zprávy České republiky vydané v rámci Čtvrtého hodnotící kola Skupinou států proti korupci (Group of States against Corruption, GRECO). Tématem tohoto kola hodnocení je prevence korupce ve vztahu ke členům Parlamentu, soudcům a státním zástupcům.

25. 10. 2016

Protikorupční rada projednala Akční plán boje s korupcí na rok 2017

V úterý 25. října se na Úřadu vlády pod vedením ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera uskutečnilo 12. jednání Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí. Mezi hlavní body programu patřily návrh legislativního opatření na ochranu oznamovatelů, Akční plán boje s korupcí na rok 2017 a sektorová analýza korupce ve zdravotnictví.

5. 9. 2016

Vláda přijala Závěrečnou sebehodnotící zprávu Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2014 až 2016

Vláda České republiky, v rámci členství v mezinárodní iniciativě Partnerství pro otevřené vládnutí, dne 5. září 2016 vzala na vědomí Závěrečnou sebehodnotící zprávu Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2014 až 2016. Jde o druhou sebehodnotící zprávu, která informuje o stavu naplnění jednotlivých závazků přijatých v druhém Akčním plánu k iniciativě Partnerství pro otevřené vládnutí.

Odkazy

Nahoru Mapa stránek Sdílet: